การประยุกต์ใช้งาน (Application Notes)

การประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ

ความปลอดภัยและการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังน้ำท่วม

flood water
บทความที่เป็นประโยชน์ในสถานการณ์น้ำท่วม เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้าและการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังน้ำท่วม ประกอบด้วย

  1. สวัสดิภาพและความปลอดภัยหลังน้ำท่วม
  2. การทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า(ในบ้าน)หลังน้ำท่วม
  3. การฟื้นฟูระบบไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรหลังน้ำท่วม
  4. เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลังน้ำท่วม

การสอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ด้วยเครื่องมือมาตรฐานชนิดหลายฟังก์ชั่น

Digital Multimeters Calibration
บทความที่จะกล่าวต่อไปนี้ จะกล่าวถึง DMMs แบบต่างๆที่มีการใช้ในอุตสาหกรรม คุณลักษณะของ DMMs ที่สัมพันธ์กับการสอบเทียบมาตรฐานการวัดตัว DMMs รายละเอียดบางอย่างของวงจรภายในเครื่อง DMMs การสอบเทียบฯ DMMs ด้วยมัลติฟังก์ชันคาลิเบรเตอร์ (MFCs)

การตรวจสอบสมรรถนะเครื่องมือตู้อบ (Oven)

การตรวจสอบสมรรถนะเครื่องมือตู้อบ (Oven)
หลักสูตร “การฟื้นฟูและป้องกันห้องปฏิบัติการในวิกฤตอุทกภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการ”
หัวข้อการตรวจสอบสมรรถนะเครื่องมือตู้อบ (Oven)
เรียบเรียงโดย
สุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องมือมาตรวิทยา
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

การทำความเข้าใจข้อกำหนดจำเพาะ สำหรับมัลติมิเตอร์ความเที่ยงตรงสูง

Understanding specifications for precision multimeters
เบื้องหลังข้อกำหนดจำเพาะและใบแจ้งข้อกำหนดจำเพาะ ของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ เอกสารนี้ให้นิยามของหลายๆ ปัจจัยของข้อกำหนดจำเพาะของดิจิตอลมัลติมิเตอร์และให้คำแนะนำในการนำสิ่งเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

ความจำเป็นของการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดคุมกระบวนการผลิต

ความจำเป็นของการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดคุมกระบวนการผลิต
ความจำเป็นของการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดคุมกระบวนการผลิต
เขียนและเรียบเรียงโดย สุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องมือมาตรวิทยา
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

Automotive Industrial Robot
การใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนตรวจจับความร้อนของหุ่นยนต์ที่ทำงานเชื่อมโลหะในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ช่วยให้การบำรุงรักษาหุ่นยนต์ที่มีราคาแพงเหล่านี้ลดการทำงานที่ผิดพลาดลง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุนได้ และเพิ่มผลผลิต

การตรวจสภาพบัสในอุตสาหกรรม ด้วยสโคปมิเตอร์จอสี Fluke 225C

Industrial Bus
ตัวอย่างความสำเร็จของการแก้ปัญหาของระบบบัสที่โรงงาน Wavin ในเมือง Hardenberg ประเทศ Netherlands
โดยปกติการตรวจสภาพระบบบัสในอุตสาหกรรม จะทำโดยการใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาโดยผู้ผลิตระบบบัส แต่สำหรับฟลุค 225C นี้จะเป็นเครื่องมือเดียว ที่สามารถตรวจสอบระบบบัส ประเมินคุณภาพของสัญญาณ พร้อมกับระบบเครื่อข่าย ที่มีใช้เป็นส่วนใหญ่ได้ครบถ้วนและรวดเร็ว

Touch Hold - คงค่าวัดบนจอโดยอัตโนมัติ

Touch Hold Functionฟังก์ชั่นเด็ดที่มีเฉพาะในมัลติมิเตอร์ของฟลุคเท่านั้น
ท่านคงรู้จักฟังก์ชั่น HOLD ในเครื่องมือวัดโดยเฉพาะในมัลติมิเตอร์กันดีอยู่แล้ว ฟังก์ชั่นนี้ทำหน้าที่หยุด หรือแช่แข็ง (ก็ฝรั่งใช้คำว่า freez นี่ครับ) ค่าที่วัดได้บนหน้าจอ อาจจะเป็นการค้างค่านั้นไว้เพื่อเอามาดูภายหลัง