การประยุกต์ใช้งาน (Application Notes)

การประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ

เครื่องมือวัดใดต้องสอบเทียบมาตรฐานและด้วยระยะเวลาเท่าใด

Calibration, what and when
บทความทางด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดชนิดต่างๆ ความจำเป้น ข้อพิจารณาในการเลือกวิธีการสอบเทียบ และช่วงเวลาในการสอบเทียบ

ความปลอดภัยและการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังน้ำท่วม

flood water
บทความที่เป็นประโยชน์ในสถานการณ์น้ำท่วม เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้าและการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังน้ำท่วม ประกอบด้วย

  1. สวัสดิภาพและความปลอดภัยหลังน้ำท่วม
  2. การทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า(ในบ้าน)หลังน้ำท่วม
  3. การฟื้นฟูระบบไฟฟ้ากำลัง อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรหลังน้ำท่วม
  4. เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลังน้ำท่วม

การสอบเทียบดิจิตอลมัลติมิเตอร์ด้วยเครื่องมือมาตรฐานชนิดหลายฟังก์ชั่น

Digital Multimeters Calibration
บทความที่จะกล่าวต่อไปนี้ จะกล่าวถึง DMMs แบบต่างๆที่มีการใช้ในอุตสาหกรรม คุณลักษณะของ DMMs ที่สัมพันธ์กับการสอบเทียบมาตรฐานการวัดตัว DMMs รายละเอียดบางอย่างของวงจรภายในเครื่อง DMMs การสอบเทียบฯ DMMs ด้วยมัลติฟังก์ชันคาลิเบรเตอร์ (MFCs)

การตรวจสอบสมรรถนะเครื่องมือตู้อบ (Oven)

การตรวจสอบสมรรถนะเครื่องมือตู้อบ (Oven)
หลักสูตร “การฟื้นฟูและป้องกันห้องปฏิบัติการในวิกฤตอุทกภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการ”
หัวข้อการตรวจสอบสมรรถนะเครื่องมือตู้อบ (Oven)
เรียบเรียงโดย
สุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องมือมาตรวิทยา
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

การทำความเข้าใจข้อกำหนดจำเพาะ สำหรับมัลติมิเตอร์ความเที่ยงตรงสูง

Understanding specifications for precision multimeters
เบื้องหลังข้อกำหนดจำเพาะและใบแจ้งข้อกำหนดจำเพาะ ของดิจิตอลมัลติมิเตอร์ เอกสารนี้ให้นิยามของหลายๆ ปัจจัยของข้อกำหนดจำเพาะของดิจิตอลมัลติมิเตอร์และให้คำแนะนำในการนำสิ่งเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

ความจำเป็นของการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดคุมกระบวนการผลิต

ความจำเป็นของการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดคุมกระบวนการผลิต
ความจำเป็นของการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดคุมกระบวนการผลิต
เขียนและเรียบเรียงโดย สุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องมือมาตรวิทยา
บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

Automotive Industrial Robot
การใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนตรวจจับความร้อนของหุ่นยนต์ที่ทำงานเชื่อมโลหะในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ช่วยให้การบำรุงรักษาหุ่นยนต์ที่มีราคาแพงเหล่านี้ลดการทำงานที่ผิดพลาดลง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุนได้ และเพิ่มผลผลิต

อีบุ๊คการวัดความชื้นเพื่องานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

Vaisala Humidity Measuretment eBookงานของคุณต้องมีการวัดความชื้นด้วยหรือไม่ ?
อีบุ๊คเล่มนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีความชื้น, เครื่องมือและตัวอย่างทางปฏิบัติในการวัดความชื้นในอากาศ, ความชื้นในวัสดุ, และจุดน้ำค้าง (dew point) นำค่าที่ได้ไปใช้ในขบวนการผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ

ฟังค์ชั่นการทำงานของ Cable IQ เครื่องทดสอบสายเคเบิ้ล

Cable IQ Function
การใช้งานฟังชั่นต่างๆของเครื่องทดสอบสายเคเบิ้ล Cable IQ เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและใช้ประโยชน์เต็มความสามารถของเครื่อง ให้รายละเอียดเชิงปฏิบัติ การวัดและทดสอบแบบต่างๆ การต่อสาย การตั้งค่า การแสดงผล ตลอดจนทำความเข้าใจผลลัพธ์กรณีต่างๆ

Industry 4.0 (การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4)

Industry 4.0 (การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4)
สรุปย่อความเป็นมาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคต่างๆ จนถึง Industry 4.0 ในยุคปัจจุบัน และแนะนำเทคโนโลยีการเชื่อมต่อถึงกันของเครื่องมือ Fluke ที่เป็นทิศทางของเครื่องมือในยุคการผลิตแบบอัจฉริยะ