ชุดทดสอบเสียงที่เกิดจากการสั่น กระทบ กระพือ เสียดสี ของชิ้นส่วน

Squeak and Rattle Test

การทดสอบเสียงที่เกิดจากการสั่น กระทบ กระพือ เสียดสี ของชิ้นส่วน (Squeak and Rattle Test ) เป็นเรื่องสำคัญระดับต้นๆ ที่อุตสาหกรรมยานยนต์ให้ความสำคัญ ในยานยนต์คุณภาพสูงๆ จะต้องขจัดเสียงลั่นและเสียงรัวให้หมดไปจากชิ้นส่วนที่อยู่ในห้องโดยสารของรถยนต์ เช่น เสียงที่เกิดจากคอนโซลแผงเครื่องกล บริเวณจุดติดตั้งเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า จุดติดตั้งเบรกมือ ชุดเข็มขัดนิรภัย แผงกันแดด เบาะรถยนต์ เสียงที่เกิดจากชุดบังคับเลี้ยว เสียงที่เล็ดรอดมาจากห้องเครื่องยนต์ และระบบท่อไอเสีย เป็นต้น

ในการทดสอบเรื่องเสียงสั่นและเสียงรัว เนื่องจากต้องทำการวัดเสียงขณะที่ชิ้นตัวอย่างถูกสั่น ดังนั้นระบบทดสอบสั่นสะเทือนจึงต้องมีเสียงรบกวนต่ำ เพื่อให้การวัดเสียงมีความแม่นยำ LDS มีระบบทดสอบ Squeak & Rattle ในอุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับผู้เกี่ยวข้อง เช่น แผนกควบคุมคุณภาพ และแผนกวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยเฉพาะ