ชุดทดสอบการสั่นสะเทือนของโครงสร้าง

NVH Structural & Modal Testing

การสั่นสะเทือนของโครงสร้าง เป็นปัญหาใหญ่ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เนื่องจากการสั่นเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นการป้องกันโครงสร้างไม่ให้สั่นสะเทือนมากจนเกินไปนั้น เป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์อย่างละเอียด และหาทางป้องกัน ปัญหาเรื่องการสั่นของชิ้นส่วนยานยนต์ มาจากการตอบสนองต่อการสั่นของเครื่องยนต์ และการสั่นที่เกิดจากการที่รถวิ่งบนถนน ซึ่งต้องวิเคราะห์ทดสอบอย่างละเอียด

LDS มีชุดทดสอบความสั่นสะเทือนทางโครงสร้างที่เรียกว่า Modal Shaker ที่มีคุณสมบัติพิเศษเช่น มีแรงเครียดที่เกิดจากการสั่นน้อย ทำให้เกิดความแม่นยำในการทดสอบ อีกทั้งในการทดสอบ Modal Testing นั้น