ความรู้เกี่ยวกับการวัด Indoor ENVironmental Quality

ความรู้เกี่ยวกับการวัด Indoor ENVironmental Quality
ดาวน์โหลด ความรู้เกี่ยวกับการวัด Indoor ENVironmental Quality (pdf 1.0 MB)

การวัด Indoor ENVironmental Quality ด้วยเครื่องวัดของ METREL

Indoor ENVironmental Quality (IEQ) นั้นก็คือการวัดหรือประเมินค่าที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในอาคาร ซึ่งได้แก่ คุณภาพอากาศ air quality, การหมุนเวียนระบายอากาศ ventilation, อุณหภูมิที่สบาย thermal comfort, แสงสว่าง lighting และความดังของเสียงรบกวน noise.

Indoor Air Quality, IAQ หมายถึงคุณภาพอากาศภายในอาคาร ประกอบด้วย ค่าความเข้มข้นของกาซพิษหรือสารพิษ และระดับความร้อนที่มนุษย์รู้สึก (ประกอบด้วยอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์) ค่าต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขอนามัย ความรู้สึกสบาย และประสิทธิภาพในการทำงานของมนุษย์ เช่นเดียวกับค่าความสว่างและความดังของเสียงแวดล้อมก็ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ค่า IAQ ที่แย่เป็นสาเหตุของความไม่สบายทางร่างกายและเสียงบ่นต่างๆ เช่น เวียนศีรษะ เหนื่อยล้า หายใจอึดอัด ไอ คัดจมูก แสบตา แสบคอ ระคายเคืองผิวหนัง คลื่นไส้ ฯลฯ

สภาพแวดล้อมที่สบายและมีสุขอนามัยที่ดีนั้นเกิดจากสัดส่วนที่เหมาะสมของอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ การถ่ายเทอากาศ และระดับแสงสว่างที่พอดี

ค่าที่เครื่องวัด IEQ ของ Metrel สามารถวัดได้ มีดังนี้

 • Air Temperature (°C)
 • Thermocouple Temperature (°C)
 • Temperature Difference (°C)
 • Relative Humidity (%)
 • Dew Point (°C)
 • Natural Wet Bulb Temp. (°C)
 • Black Globe Radiant Temperature (°C)
 • WBGT Index (°C)
 • Air Velocity (m/s)
 • Air Flow (m3/h)
 • PMV Index
 • PPD Index (%)
 • Illuminance (Lux)
 • Luminance (cd/m2)
 • Contrast
 • CO Concentration (ppm)
 • CO2 Concentration (ppm)
 • Sound level (dB)
 • 1/1 Octave Analysis
 • 1/3 Octave Analysis

เรียนรู้เพิ่มเติม...
ดาวน์โหลด ความรู้เกี่ยวกับการวัด Indoor ENVironmental Quality (pdf 1.0 MB)