ความรู้ทางเทคนิค เกี่ยวกับ LCR meter

EP1_Wichit.png

คลังความรู้...
โดย คุณวิชิต ชำนาญการค้า
ผู้เชี่ยวชาญทางเครื่องมือตรวจวัดสื่อสารและโทรคมนาคม

การใช้เครื่องวัด แอลซีอาร์ ในการตรวจวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด Passive จำเป็นต้องเรียนรู้หลักการทำงานของเครื่องและเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ที่จะตรวจวัดอย่างถูกต้องและถูกวิธี สามารถเรียนรู้ได้จากวิดิโอนี้ครับ

  1. เครื่องวัด LCR มิเตอร์
  2. เครื่องวัด LCR มิเตอร์ (2)
  3. เครื่องวัด LCR มิเตอร์ (3)
  4. สร้างรูปคลื่นแบบ Arbitrary รุ่น AFG 2000 Series
  5. รู้จักสเปกตรัมอะนาไลเซอร์ (ตอนที่ 1)
  6. Data Logger เครื่องบันทึกกราฟของสัญญาณ สมัยใหม่ ใช้งานง่าย