การตรวจวัดประสิทธิภาพและการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

PV Installation Tester
ดาวน์โหลด การตรวจสอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (pdf 1.6 MB)

Metrel MI 3108 and MI 3109 EurotestPV Series
เครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพและการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ใหม่จาก Metrel เครื่องทดสอบระบบไฟฟ้า PV แบบ Multifunction ซึ่งคลอบคลุมการใช้งานเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ทั้ง AC และ DC เพื่อการตรวจวัดการติดตั้งระบบไฟฟ้า PV อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

ตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน

 • ตรวจวัด VI Curve (1000V, 15A) รองรับระดับ String
 • ตรวจวัดระดับพลังงานแสงอาทิตย์และอุณหภูมิ
 • คำนวณประสิทธิภาพของแผง PV
 • ตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า, PF, และ Harmonics ได้

ตรวจสอบความปลอดภัยและความถูกต้องในการติดตั้งตามมาตรฐาน IEC62446

 • ตรวจวัดความเป็นฉนวนทั้งสาย + และ –
 • ตรวจวัดความต่อเนื่องของโครงแผงและกราวด์
 • ตรวจวัดค่า VOC และ ISC ของแผง PV ได้ทั้งในระดับ String หรือระดับแผง (MAX. 1000V 15A)

ตรวจวัดความสมบูรณ์ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้าน AC

 • ตรวจวัดลำดับเฟสก่อนจ่ายไฟจริงจาก Inverter
 • ตรวจวัดค่า Loop Impedance ของสาย Line, Neutral และสาย PE
 • ตรวจวัดค่ากระแส Ipsc (Prospective Shoot Circuit Current)
 • ตรวจวัดการทำงานของเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว
 • ตรวจวัดค่าความต้านทานดิน