กล้องถ่ายภาพความร้อน

Teerawat.jpg

คลังความรู้...
โดย ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค
ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้องถ่ายภาพความร้อน

กล้องถ่ายภาพความร้อน เป็นเครื่องมือวัดที่สามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ อย่างหลากหลายและทรงพลังมากที่สุดอย่างหนึ่ง แต่ผู้ใช้จะต้องมีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องเสียก่อน

ในชุด Clip VDO นี้ เป็นเพียงช่องทางหนึ่งของเมเชอร์ที่จะช่วยให้ผู้ใช้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถเอาความรู้ไปใช้เพื่อแก้ไขและปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ถ้าสนใจใน Clip VDO ความรู้ใหม่ๆโปรด SUBSCRIBE ที่ช่อง YOUTUBE ของเรา www.youtube.com/c/MeasuretronixLTD ติดตามข้อมูลต่อไปครับ

  1. กล้องถ่ายภาพความร้อนตอบโจทย์ได้อย่างลงตัว ที่สำคัญ! ไม่ยากอย่างที่คิด
  2. กล้องถ่ายภาพความร้อนในระบบไฟฟ้า
  3. ตรวจวัดหม้อแปลงด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน
  4. ความละเอียดของกล้องถ่ายภาพความร้อน
  5. IFOV และ FOV มีความสำคัญอย่างไรต่อการใช้งาน (ตอนที่ 1)
  6. Unbox TiS20+
  7. IFOV และ FOV มีความสำคัญอย่างไรต่อการใช้งาน (ตอนที่ 2)
  8. ฟังก์ชั่นการทำงานของกล้องถ่ายภาพความร้อน (ตอนที่ 1)
  9. ฟังก์ชั่นการทำงานของกล้องถ่ายภาพความร้อน (ตอนที่ 2)