รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager)

รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ขยายฐานลูกค้าใหม่และรับผิดชอบงานด้านสื่อสารการตลาดด้วยสื่อออนไลน์
  • วิเคราะห์ความคุ้มทุนของการใช้จ่ายด้านกิจกรรมทางการตลาด, รายจ่ายโฆษณา Google, FB, Line,
  • วางแผนร่วมกับฝ่ายขายในกิจกรรมสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด (GTM plan & analysis)
  • สรุปผลในแต่ละกิจกรรม โปรโมชั่น สัมมนา ต่างๆ
  • ค้นหาและนำเสนอ สื่อโฆษณาวิธีใหม่ๆ ต่างๆ ที่เหมาะกับสินค้า, รูปแบบการจำหน่าย, กลุ่มลูกค้า และอัตลักษณ์ของบริษัท
 2. ประสานงานด้านต่างๆ ด้านการตลาด ตามแต่จะได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย/หญิง สัญชาติไทย วุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือบริหารธุรกิจ หากวุฒิต่ำกว่านี้ แต่มีประสบการณ์ด้านการตลาดดิจิตอลก็ยินดีพิจารณา
 2. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเชี่ยวชาญระบบ IT, Website management จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ปรับตัวได้ดี ทนแรงกดดันในงานได้ดี และขยันทำงาน

สนใจส่งอีเมล์โดยตรงมาที่ Siwapong@measuretronix.com
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครงาน