สัมมนา "การตรวจและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและอุปกรณ์ IT"

ลงทะเบียนสัมมนา "การตรวจและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและอุปกรณ์ IT"

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด สำนักงานใหญ่

การสัมมนาครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รับผู้เข้าสัมมนาจำนวน 30 ท่าน (ขอรับ 2 ท่าน / บริษัท)
กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน

ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน

ชื่อและนามสกุลของท่าน

ตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ

ชื่อบริษัท หรือหน่วยงานที่ท่านทำงานอยู่

รายละเอียดที่อยู่ของบริษัท หรือหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อ

อีเมล์ที่ท่านใช้งานอยู่

ท่านทราบข่าวการจัดอบรมนี้ ครั้งแรกจากที่ใด

ระบุทราบข่าวจากแหล่งอื่นๆที่ใด

ท่านเคยเข้าร่วมอบรม/สัมมนากับเรามาก่อนหรือไม่

เคยซื้อสินค้าจากเมเชอร์โทรนิกซ์มาก่อนหรือไม่

ระบุประเภทสินค้าที่เคยซื้อจากเมเชอร์โทรนิกซ์

ขณะนี้ท่านมีความสนใจสินค้าอะไร โปรดระบุ