รับสมัคร วิศวกรขาย (Sales Engineer)

ตำแหน่ง : วิศวกรขาย (Sales Engineer)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ขยายฐานลูกค้าใหม่และติดตามฐานลูกค้าปัจจุบัน
  • นำเสนอสินค้าเครื่องวิเคราะห์เสียงและการสั่นสะเทือนให้กับลูกค้าใหม่และฐานลูกค้าเดิม
  • นัดหมายการนำเสนอและติดตามความคืบหน้า
  • ประสานงานลูกค้าปัจจุบัน ในกรณีลูกค้าติดปัญหาหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 2. ประสานงานด้านต่างๆแล้วแต่จะได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 1. สัญชาติไทย วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
 2. มีพาหนะส่วนตัว
 3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ปรับตัวได้ดีและขยันทำงาน

สนใจติดต่อ อัจฉรา สถาพรวัฒนายนต์ โทร.08-1372-0180

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครงาน