เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ DTX Cable Analyzer Workshop

ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม DTX Cable Analyzer Workshop โดยทีมวิศวกร บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

ณ ห้องประชุมชััน 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จํากัด เลขที่ 2425/2 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร.0-2514-1000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 321 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

กรุณาเลือกรอบตามวันเวลาที่ต้องการ พร้อมกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่าง
(ทุกรอบ เวลา 10.00 - 16.30 น.)

ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน

รอบการอบรมและวันที่ ที่ต้องการ

ชื่อและนามสกุลของท่าน

ตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ

ชื่อบริษัท หรือหน่วยงานที่ท่านทำงานอยู่

รายละเอียดที่อยู่ของบริษัท หรือหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกติดต่อ

อีเมล์ที่ท่านใช้งานอยู่

หมายเลข Serial Number ของเครื่อง DTX-1800 ทั้งตัว Main และ Remote

ท่านทราบข่าวการจัดอบรมนี้ ครั้งแรกจากที่ใด

ระบุทราบข่าวจากแหล่งอื่นๆที่ใด

ท่านเคยเข้าร่วมอบรม/สัมมนากับเรามาก่อนหรือไม่