เปิดรอบใหม่ สัมมนา “Electrical System Testing for Safety Maintenance Workshop” 24 สิงหา 60

Electrical System Testing for Safety Maintenance Workshop

“ปฏิบัติการวัดและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อการซ่อมบำรุงและความปลอดภัย”
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560, เวลา 9.00-17.00 น.
ณ โรงแรม Tawaravadee Resort, ปราจีนบุรี

ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 45 ท่าน ขอสงวนสิทธิรับไม่เกิน 2 ท่าน/องค์กร

เฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่

 • อยุธยา, สระบุรี, ปราจีนบุรี, นครนายก, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยนาท, นครราชสีมา, สระแก้ว,
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้นจังหวัด ขอนแก่น, เลย, มหาสารคาม, หนองคาย, อุดรธานี, ชัยภูมิ, กาฬสินธุ์),
 • สงขลา, ภาคใต้ (ยกเว้นจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฏร์ธานี, ระนอง, กระบี่, ตรัง, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต)

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณจิรายุ 0-2514-1000

** เต็มแล้ว ** ปิดรับลงทะเบียน

ปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องหลายๆคนคงเคยประสบปัญหาดังกล่าวที่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตหรือแม้กระทั่งงานด้านอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งความปลอดภัยของบุคคลากรและการเกิดไฟไหม้

ซึ่งหากขาดการดูแลระบบไฟฟ้าหรือมีการตรวจสอบอย่างไม่เหมาะสมอาจมีปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง การหยุดกระบวนการผลิตแบบกะทันหัน ความร้อนที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าที่อาจนำไปสู่การเกิดไฟไหม้ขึ้นได้ และปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงานตามมาก็ได้

งาน Training Workshop ในครั้งนี้ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสการใช้งานจริง กับเครื่องมือหลากหลายชนิดที่ทางบริษัทเตรียมมา เพื่อให้เข้าใจวิธีการตรวจวัดระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการวิเคราะห์ผลการวัดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

Electrical System Testing for Safety Maintenance Workshop

กำหนดการสัมมนา

8.00 - 9.00 น. - - ลงทะเบียน - -

9.00 - 10.30 น. วิทยากร คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
1. การตรวจวัดและทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC-60364-6 และสอดคล้องกับมาตรฐานที่ใช้ในประเทศไทย (EIS)

 • วิเคราะห์ปัญหาขั้วต่อแรงดัน ค่าความต้านทานในระบบไฟฟ้า, Circuit Breaker Grounding System การวัดและการทดสอบเครื่องตัดไฟฟ้าเมื่อรั่วไหล (RCD)
 • การตรวจและวิเคราะห์การเสื่อมสภาพของฉนวนไฟฟ้า (Insulation)
 • การวิเคราะห์ปัญหาอันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

10.30 - 10.45 น. - - พัก - -

10.45 - 12.00 น. วิทยากร คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ
2. การตรวจวัดค่าความต้านทานดินของหลักดินในระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่า (Grounding Resistance)

 • วิเคราะห์ความแตกต่างในการวัดค่าความต้านทานดินจากการวัดในหลายๆวิธี และวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

3. การตรวจวัดปัญหาคุณภาพไฟฟ้า (PQ)

 • ปัญหา Power factor การวิเคราะห์ค่า PF และ DPF, ปัญหา Harmonics, ปัญหากระแสไฟฟ้าในสาย Neutral

12.00 - 13.00 น. - - พักรับประทานอาหารกลางวัน - -

13.00 - 13.45 น. วิทยากร คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
4. การตรวจวัดปริมาณไฟฟ้ารั่วไหลของเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักร สำหรับงานด้านความปลอดภัย (PAT)

 • Sub Leakage Current, Differential Leakage Current, Touch Leakage Current, Earth Ground Continuity/Ground Bond

13.45 - 14.45 น. - ทำ Workshop แบ่งออกเป็น 6 สถานี สถานีละ 30 นาที หมุนเวียนกันทดลอง -
สถานีที่ 1 คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า (เน้นไปที่การตรวจสอบระบบไฟฟ้าจากการทำงาน/พิกัดของ Outlet และ Circuit Breaker)

 • ตรวจสอบ EIS และ Auto Sequence (Voltage, Voltage Drop, Loop Impedance)
 • ทดสอบ RCD (Prospective Short Circuit Current)

สถานีที่ 2 ทีมวิศวกร
การตรวจวัดระบบ Grounding System

 • ระบบ Grounding การวัดแบบธรรมดา 3 pole, Selective และ Loop
 • การตรวจวัดระบบ Grounding ด้วย Impulse และ High Frequency สำหรับงานป้องกันฟ้าผ่า
 • เปรียบเทียบผลการวัดและสรุปผล

14.45 - 15.00 น. - - พัก - -

15.00 - 17.00 น. ทำ Workshop ต่อ
สถานีที่ 3 คุณพลธร ตันติมันตาภรณ์
การตรวจวัดค่าความเป็นฉนวน (Insulation)

 • วัดค่าความเป็นฉนวนแบบ 1 นาที (Time Spot)
 • วัดค่าความเป็นฉนวนในเงื่อนไขของเวลา เช่น PI และ DAR, DD
 • การใช้เครื่องมือสำหรับวัดความต่อเนื่องด้วย Micro Ohm Meter

สถานีที่ 4 คุณเฉลิมพร แสงแจ่ม
การตรวจวัดและประเมินความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบมือถือชนิดต่างๆ (PAT Tester)

 • กระแสไฟฟ้ารั่วไหลแบบ Sub Leakage Current
 • กระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่ผิวสัมผัส
 • ตรวจวัด Ground Bond Continuity

สถานีที่ 5 คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ
การตรวจวัดและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า (PQ + ชุด Demonstration)

 • การวิเคราะห์ปัญหา ค่า Power Factor ทั้ง PF และ DPF
 • วิเคราะห์ปัญหา Harmonics และกระแสไฟฟ้าในสาย Neutral
 • การตรวจวัดแรงดันผิดปกติชั่วขณะ Event

สถานีที่ 6 คุณธีระวัฒน์ หนูนาค
การใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อนและการวิเคราะห์ภาพอย่างถูกต้อง

 • ปัญหาผิวที่ต่างกันของแต่ละวัสดุอาจะทำให้การวิเคราะห์ปัญหาเกิดความคลาดเคลื่อนได้
 • เพิ่มความเข้าใจในการใช้งานอย่างถูกวิธีและการทำรายงานผล

ไม่เสียค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 45 ท่าน ขอสงวนสิทธิรับไม่เกิน 2 ท่าน/องค์กร

เฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่

 • อยุธยา, สระบุรี, ปราจีนบุรี, นครนายก, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยนาท, นครราชสีมา, สระแก้ว,
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้นจังหวัด ขอนแก่น, เลย, มหาสารคาม, หนองคาย, อุดรธานี, ชัยภูมิ, กาฬสินธุ์),
 • สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ภาคใต้ (ยกเว้นจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฏร์ธานี, ระนอง, กระบี่, ตรัง, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต)

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณจิรายุ 0-2514-1000

** เต็มแล้ว ** ปิดรับลงทะเบียน