เชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง “Workshop & Demonstration Electronics Board Diagnostic & Repairing”

Workshop & Demonstration Electronics Board Diagnostic & Repairing

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560
ณ ห้อง A505 สถาบันไทย-เยอรมัน ถ.บางนา-ตราด กม. 57 จ.ชลบุรี
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

เต็มแล้ว

เนื่องจากมีผูสมัครเกินจำนวนที่รับได้ เราจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมสัมมนา

เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการวิเคราะห์ตรวจซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้กับช่างหรือวิศวกรในหน่วยงาน
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้การใช้งาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติกับเครื่องมือจริง ทางบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง “Workshop & Demonstration Electronics Board Diagnostic & Repairing” ซึ่งเป็นคอร์สอบรมภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Huntron ซึ่งเป็บริษัทผู้เชี่ยวชาญในงานด้านการตรวจซ่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลากว่า 30 ปี พร้อมทั้งเพิ่มเติมเนื้อหาในเรื่องเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ประเภท Passive รวมถึงเครื่องมือวัดสัญญาณ

คอร์สฝึกอบรมจะครอบคลุมเนื้อหา หลักการวิเคราะห์หาจุดเสียบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ R, L, C, รวมถึงอุปกรณ์ชนิด Semiconductor การใช้ Huntron Software Workstation เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลของวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ การตรวจวัดและวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้าในงานซ่อมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Oscilloscope

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานใช้เครื่องมือวัดจริงของ Huntron เช่น Tracker 2800S,
Tracker 3200, Digital Storage Oscilloscope, LCR Meter และเครื่องบัดกรี-ดูดตะกั่ว ยี่ห้อ PACE ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง A505 สถาบันไทย-เยอรมัน ตั้งแต่เวลา 9.00–16.00 น. ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.
ในการสัมมนาครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านผู้ใดสนใจโปรดสำรองที่นั่งด่วน เพราะรับจำนวนจำกัด
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อคุณรัตน์มณี ปัญวัฒนลิขิต โทร.089-810-3055 หรือคุณปาณิศา โทร.02-514-1000

กำหนดการอบรม

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

9.00 – 10.30 น. - เครื่องวัดออสซิสโลสโคปแบบดิจิตอล
- เครื่องวัด RLC Meter แบบตั้งโต๊ะ และแบบพกพา
- เครื่องกำเนิดสัญญาณ FUNCTION GENERATOR & ARBITRARY

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานกาแฟ

10.45 – 12.00 น. วิเคราะห์หาจุดเสียของบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านคุณลักษณะด้านแรงดันและกระแสไฟฟ้าด้วย VI Signature
- วิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิด Passive Linear Devices
- วัดและวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิด Non-Linear Device
• Diode, Zener Diode, Transistor, IC
• วิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของแรงดันและกระแสของวงจรผสมรูปแบบต่าง ๆ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น. การตรวจวัด VI Signature เครื่องมือวัด Huntron 3200S และ 2800S และการบันทึกผลอย่างเป็นระบบด้วย Software Workstation
14.00 – 14.30 น. การรื้อถอนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนแผงวงจรที่มีความซับซ้อนสูง
• เครื่องมือที่ใช้ในการรื้อถอนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
• วิธีการ Rework และ Install อุปกรณ์บนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
• การตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งอุปกรณ์บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่อง X-Ray

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานกาแฟ

14.45 – 16.00 น. Workshop การใช้งานเครื่องมือ โดยแบ่งแยกตาม Station ดังนี้
Station 1 : ตรวจวัดค้นหาจุดผิดปกติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Station 2 : การใช้ PC Software ในการเก็บข้อมูลของบอร์ดดี และเปรียบเทียบสัญญาณระหว่างบอดร์ดีและบอร์ดเสีย
Station 3 : การบัดกรี-ดูดตะกั่ว IC บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์


เต็มแล้ว

เนื่องจากมีผูสมัครเกินจำนวนที่รับได้ เราจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมสัมมนา