เครื่องทดสอบระบบโซลาร์ Seaward PV200 Solar Link Test Kits


Seaward Solar PV200 Solar PV IV Curve
Download Technical Datasheet (pdf 675 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933 , ดิศรณ์ หวังลาภอำนวย โทร.09-83610-481

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿188,600
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง * สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง

เครื่องทดสอบงานติดตั้งและซ่อมบำรุงและวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์

ทดสอบระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์รูฟท็อปหรือระบบโซลาร์บนหลังคา โซลาร์ฟาร์ม ด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC62446 ตรวจวัดกราฟของ PV Array หรือตรวจสอบประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด (I-V Curve Tracer) ตามมาตรฐาน IEC61829

ระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีชื่อเรียกดังต่างๆ เช่น โซลาร์เซลล์ โซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ฟาร์ม หลังคาผลิตไฟฟ้า ระบบโซลาร์เซลล์ ระบบโซลาร์บนหลังคา สถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบในระหว่างทำการติดตั้ง การตรวจสอบเพื่อรับรองระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Installation and Commissioning Solar System) ทั้งแบบที่ติดตั้งบนหลังคาที่เรียกว่า “โซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop)” และแบบที่ติดตั้งในฟาร์มขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “โซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm)” เพื่อความปลอดภัย (Safety) และได้ประสิทธิภาพ (Efficiency)

นอกจากนี้ระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar System) จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบโซลาร์ (Maintenance) อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับความปลอดภัย ป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า ไฟไหม้ และประสิทธิภาพให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและน่าพอใจอย่างต่อเนื่อง

Auto Test and Save Solar Farm
Seaward PV200 ทำงานในภาคสนามได้รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน
เพียงกดปุ่มเดียว “AUTO” ทุกอย่างดำเนินไปอัตโนมัติ (Test and Save)

testing under one minute
Seaward PV200 ทำงานทดสอบภายในระยะเวลาอันสั้นไม่เกิน 1 นาที
เพียงกดปุ่มเดียวออโตทุกขั้นตอนและบันทึกผลในตัวเครื่องได้ 999 ชุด

one hand operation
Seaward PV200 น้ำหนักเบามือเดียวก็ทำงานได้

Wireless Solar Link
Seaward SOLAR 200R เครื่องวัดสิ่งแวดล้อมที่สามารถสื่อสารแบบไร้สายหรือ Wireless SOLAR LINK
ช่วยให้ทำงานภาคสนามได้สะดวกกว่าและมีอุปกรณ์ยึดกับแผงพร้อมใช้งาน

Solar Survey Wireless Solar Link
Seaward SOLAR 200R สามารถส่งข้อมูลให้ PV200 ผ่านการสื่อสารแบบไร้สายหรือ Wireless SOLAR LINK ที่ช่วยลดความยุ่งยากเรื่องของความไม่สะดวกที่ต้องต่อสายวัดเมื่อทำงานภาคสนาม ค่าที่ส่งผ่านระบบไร้สายได้แก่

 • ค่าความเข้มแสง (irradiance)
 • ค่าอุณหภูมิบรรยากาศ (ambient temperature)
 • ค่าอุณหภูมิไต้แผงโซลาร์เซลล์ (panel temperature)

ข้อมูลที่แสดงบน Solar 200R แต่ไม่ส่งให้ PV200

 • ค่ามุมเอียงของแผงโซลาร์เซลล์ (Incline)
 • ค่ามุมแสดงทิศทางของแผงโซลาร์เซลล์ (Compass)

ความสามารถของเครื่อง Seaward PV200

 • ทดสอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
 • ทดสอบคุณภาพงานติดตั้งระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์
 • ทดสอบความปลอดภัยในงานติดตั้งระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์
 • ทดสอบประสิทธิภาพระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์
 • ทดสอบในงานซ่อมบำรุงตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน IEC62446
 • ตรวจสอบและรับรองระบบโซลาร์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ขณะทำการติดตั้งและส่งมอบ (Installation and Commissioning Solar System according to IEC62446, IEC60364, IEC61557
 • ตรวจวัดกราฟของ PV Array หรือตรวจสอบประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด (I-V Tracer) ตามมาตรฐาน IEC61829

Solar Maintenance
Seaward PV200 รองรับงานทดสอบในงานติดตั้งและซ่อมบำรุงตามมาตรฐาน IEC62446 และมาตรฐาน IEC61829

ความสามารถในการวัดของเครื่อง Seaward PV200

 • ค่าความต่อเนื่องของการต่อลงดิน (Earth Continuity Range 0.01-199Ω) การต่อลงดินของโครงของ PV Module ตรวจสอบการต่อลงดินของแผงโซลาร์เซลล์ โครงส่วนที่เป็นโลหะ หรือค่าความต่อเนื่องของสายดินหรือค่าความเชื่อมโยงของสายดินหรือค่าความต้านทานระหว่างโซลาร์เซลล์ถึงหลักดิน
 • ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฉนวน (Insulation Range 0.1-20MΩ) ค่าความต้านทานของฉนวน ค่าความต้านทานที่อยู่ระหว่างสาย (+) และ (-) เทียบกับโครงแผงหรือกราวด์ (PE) หรือมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ฉนวนไฟฟ้า ค่าฉนวนทางไฟฟ้า ค่าความเป็นฉนวน ค่าความต้านทานฉนวน
 • วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (4mm Probe, DC/AC voltage, 0-440 V AC/DC)
 • วัดค่าแรงดันเปิดวงจร (Voltage Open Circuit) ขั้วแรงดันไฟฟ้า (Polarity) แรงดันไฟฟ้าของ PV String หรือ PV Array (Vo/c at PV test lead, Open circuit voltage, 0-1000VDC)
 • วัดค่ากระแสลัดวงจรของ PV String (Is/c at PV test lead, Short circuit current, 0-15ADC)
 • วัดกระแสไฟฟ้าทำงาน (DC current clamp, Operating current, 0-40A AC/DC)
 • วัดค่ากำลังไฟฟ้าทำงาน (DC Power, 0-40kW)
 • วัดค่าคุณลักษณะ I-V หรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผงโซลาร์ตามมาตรฐาน IEC61829 (I-V Curve Tracer)

โปรแกรม Solar Cert. ของ Seaward PV200
มีโปรแกรม SolarCerelement ที่มี Form สำหรับการทำรายงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

SolarCert Element SolarCert Element
Seaward PV200 มีโปรแกรม SolarCert Element ที่มี data base ของแผงช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรมสะดวกมากยิ่งขึ้น

SolarCert Element

Seaward PV200 มีแอปลิเคชั่น PV-Mobile

ด้วยเทคโนโลยีของมือถือที่ทันสมัยและการสื่อสารแบบไร้พรมแดนทำให้เครื่องมีความสามารถมากกว่าเครื่องวัดแบบเก่า เพิ่มความสามารถในการทำงานในภาคสนาม สามารถดาวน์โหลดและส่งข้อมูล รายงาน วิเคราะห์ แชร์ข้อมูล ได้ในทุกสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ

PV-Mobile Apps
Seaward PV200 ตัวเครื่องสามารถแสดงค่าที่วัดได้อย่างชัดเจนแม้อยู่กลางแดดจ้า สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์หรือ I-V Curve tracer ตามมาตรฐาน IEC61829 ได้ง่ายๆ บนมือถือหรือ PDA พร้อม App PV Mobile

PV-Mobile Apps PV-Mobile Apps
Seaward PV200 และแอปลิเคชั่น PV-Mobile บนมือถือหรือ PDA ที่มี NFC (Near Field Communication) สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบแปลงพลังงานได้ง่ายๆ เพื่อการรายงานที่รวดเร็วและทันใจ

PV-Mobile Apps PV-Mobile Apps
เพียงแค่แตะมือถือกับเครื่อง PV200 หรือ PDA กับเครื่อง Seaward PV200 การถ่ายโอนข้อมูลดำเนินการทันทีและการแสดงผลบนจอ PDA การแสดงผลแบบจอสีที่มี

 • ขนาดใหญ่กว่า คมชัดกว่า ไม่หวั่นแม้อยู่ท่ามกลางแสงแดดจ้า และสามารถส่งข้อมูลผ่านมือถือหรืออีเมลล์ได้ทันที
 • สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงหรือขยายกราฟได้ดีกว่า
 • สามารถเลือกจุดบนกราฟมาวิเคราะห์ให้ละเอียดได้ดีกว่า
 • สามารถส่งข้อมูลกลับไปสำนักงานได้ทันที
 • แสดง I-V Curve, Power Curve แบบเส้นกราฟแยกสีชัดเจนกว่าเครื่องวัดแบบดั้งเดิมที่แสดงเป็นส้นสีดำ
 • กราฟคมชัดแม้อยู่ภาคสนามท่ามกลางแสงแดดจ้า
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้แม้ไม่มีคอมพิวเตอร์ในภาคสนาม

PV-Mobile Screen PV-Mobile Screen
หน้าต่างของ PV Mobile บนมือถือหรือ PDA สามารถถ่ายรูปและระบุตำแหน่งบนแผนที่ได้

PV-Mobile Screen PV-Mobile Screen
หน้าต่าง “Measurement” ของ PV Mobile บนมือถือหรือ PDA

PV-Mobile Screen
ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานในระดับแผงหรือสตริง

หน้าต่าง “Curve” และ “Zoom” ของ PV Mobile บนมือถือหรือ PDA

PV-Mobile Screen PV-Mobile Screen
รูปกราฟ I-V Curve ที่ปกติ

PV-Mobile Screen PV-Mobile Screen
รูปกราฟ I-V Curve ที่ผิดปกติ

PV-Mobile Screen PV-Mobile Screen
รูปการส่งรายงาน “PDF REPORT” ที่มุมบนด้านขวามือ สามารถส่งผ่าน email, LINE Keep, Bluetooth, Save, etc., ทำให้ Seaward PV200 สามารถดาวน์โหลดและส่งข้อมูล รายงาน วิเคราะห์ แชร์ข้อมูล ได้ในทุกสถานที่ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ

เครื่องทดสอบ Seaward PV200
กับการใช้งานทดสอบเบื้องต้นกับระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ชื่อแตกต่างกันดังต่อไปนี้

 • ทดสอบโซลาร์เซลล์
 • ทดสอบโซลาร์รูฟท็อป
 • ทดสอบโซลาร์ฟาร์ม
 • ทดสอบระบบโซลาร์เซลล์
 • ทดสอบระบบโซลาร์รูฟท็อป
 • ทดสอบระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบโซล่ารูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบโซล่าฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบระบบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบระบบโซล่ารูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยโซลาร์รูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยระบบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยระบบโซลาร์รูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบความปลอดภัยระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์รูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพระบบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพระบบโซลาร์รูฟท็อป
 • เครื่องทดสอบประสิทธิภาพระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อบ
 • เครื่องทดสอบการติดตั้งระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงระบบโซลาร์เซลล์
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงระบบโซลาร์รูฟท็อป
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงระบบโซลาร์บนหลังคา
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงระบบหลังคาผลิตไฟฟ้า
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
 • เครื่องมือซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • ซ่อมบำรุงโซลาร์เซลล์
 • ซ่อมบำรุงโซลาร์รูฟท็อป
 • ซ่อมบำรุงโซลาร์ฟาร์ม
 • ซ่อมบำรุงระบบโซลาร์เซลล์
 • ซ่อมบำรุงระบบโซลาร์รูฟท็อป
 • ซ่อมบำรุงระบบโซลาร์ฟาร์ม
 • ทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์
 • ทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์รูฟท็อป
 • ทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์ฟาร์ม