รับสมัครช่างซ่อมเครื่องวัดไฟฟ้า

รับสมัครด่วน ช่างซ่อมเครื่องวัดไฟฟ้า 1 อัตรา

  • ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ถนนลาดพร้าว
  • วุฒิ ปวส. อิเล็กทรอนิกส์, ช่างฝีมือทหาร
  • ถ้ามีประสบการณ์ซ่อมเครื่องมือวัดไฟฟ้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เงินเดือนขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
  • ถ้าเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

ผู้สนใจ ส่งใบสมัครที่ Siwapong@measuretronix.com หรือ โทร 081-833-3765 ด่วน

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครงาน