คอร์สอบรม Fluke Thermography Application/Report : 1 (2017)

Fluke Thermography Application/Report : 1
สนใจเข้าร่วมอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ธีระวัฒน์ หนูนาค โทร.08-1555-3877

Fluke Thermography Application/Report : 1 (2017)

กล้องส่องภาพความร้อน (Thermal Image) ถูกนำไปใช้ในหลาย ๆ ส่วนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานซ่อมบำรุง เนื่องจากตัวกล้องสามารถบอกว่าอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่นี้อยู่ในสภาวะอย่างไร จะต้องทำการซ่อมบำรุงหรือไม่ หรือสามารถทำงานได้นานอีกแค่ไหน

แน่นอนการที่เราจะสามารถนำเอาความสามารถของกล้องออกมาได้สูงสุด จำเป็นต้องได้รับการแนะนำและฝึกอบรมอย่างถูกต้องจากผู้ผลิตโดยตรง สำหรับผู้ที่มีกล้องใช้งานอยู่ต้องการที่จะเข้ารับการอบรมสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์

หัวข้อการอบรม Fluke Thermography Application/Report : 1 (2017)
วันเวลา

  • รุ่นที่ 2/2017 : วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
  • รุ่นที่ 3/2017 : วันที่ 14 กันยายน 2560
  • รุ่นที่ 4/2017 : วันที่ 14 ธันวาคม 2560

สถานที่ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
จำนวนที่รับ จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 12 ท่านต่อรุ่น
ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมจะต้องนำกล้องส่องภาพความร้อนและ NoteBook ลง SmartView แล้วมาด้วยทุกคน

หมายเหตุ
คอร์สอบรม Fluke Thermography Application/Report นี้ จัดขึ้นสำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพความร้อนจากบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

รายละเอียดหัวข้อสัมนา

9.00 – 10.30 น.
กลไกการถ่ายเทความร้อนความจำเป็นต่อการวิเคราะห์สาเหตุ
การแพ่รังสีของวัสดุที่มาของอุณหภูมิที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการวัด
- การสะท้อน
- การทะลุผ่าน
- การดูดกลืนคลื่น
- การแผ่รังสี
- การวัดอุณหภูมิด้วยอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

10.30 – 12.00 น.
การประยุกต์ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน
- การประยุกต์ใช้ด้านไฟฟ้า
- การประยุกต์ใช้ด้านงานเครื่องกล
- การประยุกต์ใช้ด้านกระบวนการ
- การประยุกต์ใช้ด้านตรวจสอบอาคาร

13.00 – 15.30 น.
การทำงานของกล้องถ่ายภาพความร้อนและฟังก์ชั่น
- องค์ประกอบของกล้องถ่ายภาพความร้อน
- การทำรายงานภาพ Smartview Software
- องค์ประกอบของรายงานที่ดี

15.30 – 16.00 น.
ทดสอบหลังเรียนจบ (20 นาที : 20 ข้อ, 70% ผ่าน)

สนใจเข้าร่วมอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่ เพื่อจัดเตรียมเอกสาร และสถานที่
มีค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าอาหาร และค่าเอกสารแล้ว)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ธีระวัฒน์ หนูนาค โทร.08-1555-3877