คอร์สอบรม Online Fluke Thermography Application/Report : 1 (2022)

TiTraining_DSC07727.jpg
สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค โทร.08-1555-3877

Fluke Thermography Application/Report : 1 Online
(ผ่านระบบ Zoom ภาคทฤษฎีและส่งรายงานพร้อมคลิปการทดลอง ภายใน 7 วันหลังเรียนจบ)

กล้องส่องภาพความร้อน (Thermal Image) ถูกนำไปใช้ในหลาย ๆ ส่วนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานซ่อมบำรุงเชิงคาดการณ์ เนื่องจากตัวกล้องสามารถบอกว่าอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่นี้อยู่ในสภาวะอย่างไร ควรต้องทำการซ่อมบำรุงหรือไม่ หรือสามารถทำงานได้นานอีกแค่ไหน

แน่นอนการที่เราจะสามารถนำเอาความสามารถของกล้องออกมาได้สูงสุด จำเป็นต้องได้รับการแนะนำและฝึกอบรมอย่างถูกต้องจากผู้ผลิตโดยตรง สำหรับผู้ที่มีกล้องใช้งานอยู่ต้องการที่จะเข้ารับการอบรมสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์

เหมาะสำหรับ : วิศวกร ช่างเทคนิคและผู้ที่ต้องการใช้งานกล้อง Ti อย่างถูกต้อง เพื่อลดความผิดพลาดจากการอ่านค่า

เลือกวันที่ต้องการ

 • รุ่นที่ 1 วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565
 • รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565
 • รุ่นที่ 3 วันพุธที่ 7 กันยายน 2565
 • รุ่นที่ 4 วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565

เวลา : 9:00 - 16:00 น.

การอบรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

 • ภาคทฤษฎีอบรมผ่าน Zoom ที่ต้องมีกล้องแสดงตัวตนตลอด
 • สอบหลังเรียนจบ 70% ผ่าน
 • ส่งผลการทดลองพร้อมคลิปการทดลอง

* เมื่อตรวจเป็นที่เรียบร้อยจะได้รับใบประกาศนียบัตรทางไปรษณีย์

ค่าลงทะเบียน : 4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ชำระโดยการโอนก่อนการอบรม

* หมายเหตุ : คอร์สอบรม Fluke Thermography Application/Report นี้ จัดขึ้นสำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพความร้อนจาก บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

รายละเอียดหัวข้อสัมนา

9:00 - 10:30 น.
1. กลไกการถ่ายเทความร้อนที่ความจำเป็นต่อการวิเคราะห์สาเหตุความผิดปกติในระบบต่างๆ
2. การแผ่รังสีของวัสดุที่มาของอุณหภูมิที่ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของการวัด

 • การสะท้อน - ตัวการที่ทำให้ประเมิณผิด
 • การทะลุผ่าน
 • การดูดกลืนคลื่น
 • การแผ่รังสีและ Emissivity
 • Spec ที่จำเป็นต้องเข้าใจ เพื่อลดความผิดพลาดจากการวัด
 • การวัดอุณหภูมิด้วยอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมการทดลองปฎิบัติจากกล้องจริง

10:30 - 12:00 น.
3. การประยุกต์ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน

 • การประยุกต์ใช้ด้านไฟฟ้า
 • การประยุกต์ใช้ด้านงานเครื่องกล
 • การประยุกต์ใช้ด้านกระบวนการ
 • การประยุกต์ใช้ด้านตรวจสอบอาคาร

13:00 - 15:30 น.
4. การทำงานของกล้องถ่ายภาพความร้อนและฟังก์ชั่น

 • องค์ประกอบของกล้องถ่ายภาพความร้อน
 • การทำรายงานภาพ Smartview Software
 • องค์ประกอบของรายงานที่ดี

15:30 - 16:00 น.
ทดสอบหลังเรียนจบ (20 นาที : 20 ข้อ, 70% ผ่าน)