Vaisala Indigo 200 Series โฮสต์สำหรับสมาร์ตโพรบวัด CO2, H2O2, อุณหภูมิ และความชื้น

QM224 Vaisala Indigo
วารสาร Quality Management ฉบับที่ 224 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
ดาวน์โหลด บทความ (pdf 3.9 MB)

Vaisala Indigo 200 Series โฮสต์สำหรับสมาร์ตโพรบวัด CO2, H2O2, อุณหภูมิ และความชื้น

 • ตัวเครื่องทนฝุ่นทนน้ำ IP 65 ทำความสะอาดง่าย
 • ให้เอาต์พุตอะนาล็อก, ดิจิตอล และรีเลย์
 • ตั้งค่าการทำงานและดูข้อมูลด้วยระบบไร้สายผ่านสมาร์ตโฟน
 • ถอดเปลี่ยนโพรบได้ง่ายโดยไม่ต้องเปิดฝา หรือปิดการทำงาน

ใช้กับสมาร์ตโพรบรุ่น

 • Vaisala GMP251 โพรบวัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
  วัดค่าเป็น % สำหรับงานตู้อบชีววิทยาศาสตร์, ตู้แช่เย็น, งานเภสัชกรรม
 • Vaisala GMP252 โพรบวัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
  วัดค่าเป็น ppm สำหรับงานด้านการเกษตร, โรงเรือน และงาน HVAC ขนาดใหญ่
 • Vaisala HPP270 โพรบวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2), ความชื้น และอุณหภูมิ
  สำหรับงานฆ่าเชื้อด้วย H2O2, ห้องปลอดเชื้อ, การบำบัดน้ำเสีย