Radiodetection RD1500 ลดความเสี่ยงในการขุดโดนท่อสาธารณูปโภคใต้ดิน ด้วยเครื่อง GPR

Industrial_308_RD1500.jpg
วารสาร Industrial ฉบับที่ 308 เดือน ก.ย. - ต.ค. 2561
Download บทความวารสาร (4.42 MB)

Radiodetection RD1500 ลดความเสี่ยงในการขุดโดนท่อสาธารณูปโภคใต้ดิน ด้วยเครื่อง GPR สำหรับงานตรวจสอบวัตถุที่อยู่ใต้ดิน ทั้งโลหะและอโลหะ

  • สามารถนำข้อมูลที่สำรวจได้เชื่อมโยงกับ GoogleEarth
  • สามารถทำการเพิ่มจุดสีเพื่อทำ Marker ในตำแหน่งที่สนใจ
  • สามารถแสดงภาพตัดขวางที่ระดับความลึกต่างๆ ได้
  • สามารถทำการแสดงผลเป็นภาพแบบ 3D ได้