Pocket Digital Multimeter สําหรับช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

61-12-25_Pocket_DMM.jpg
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933

ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ราคาประหยัด เฉพาะช่วงนี้เท่านั้น
Metrel MD 9010 General Purpose Autocheck Digital Multimeter
Metrel MD 9030 True RMS General Purpose Digital Multimeter

หมายเหตุ
* ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%