METREL MI 3155 เครื่องตรวจวัดและทดสอบการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าอาคาร รุ่นจอสีระบบสัมผัส

Industrial306_Metrel_MI__3155.jpg

วารสาร Industrial ฉบับที่ 306 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561
Download บทความวารสาร (2.14 MB)

METREL MI 3155 เครื่องตรวจวัดและทดสอบการติดตั้ง ระบบไฟฟ้าอาคาร รุ่นจอสีระบบสัมผัส

เครื่องมือตรวจสอบสำหรับช่างไฟฟ้า, ผู้ตรวจสอบอาคารและผู้ตรวจสอบโรงงาน เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน รองรับกฎหมายใหม่ ฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วน

  • ติดตั้งระบบไฟฟ้าจากช่างผู้ชำนาญที่มีใบรับรอง
  • ตรวจสอบการติดตั้งด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐาน
  • มีการตรวจสอบ ซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ
  • มีรายงานผลการตรวจสอบน่าเชื่อถือ