GOSSEN METRAWATT เครื่องทดสอบความปลอดภัยของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

Semi456_Electrical_Charger_Safety.jpg

วารสาร Semiconductor ฉบับที่ 456 เดือนพฤษภาคม 2561
Download บทความวารสาร (2.65 MB)

GOSSEN METRAWATT เครื่องทดสอบความปลอดภัยของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

มีรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหรูและมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้าน มีความเสี่ยง เรื่องความปลอดภัย เพราะไฟฟ้าอาจลัดวงจร หากการชาร์จเกิดการบกพร่อง เผาทั้งบ้านเผาทั้งรถ สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและเสี่ยงอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

PROFITEST MXTRA / PRIME
อย่าปล่อยให้มีความเสี่ยง อยู่ในบ้านท่านหรือธุรกิจของท่านเด็ดขาด ทดสอบความปลอดภัยของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 61851-1 ด้วย PROFITEST MXTRA & MXTRA เครื่องทดสอบจาก GOSSEN METRAWATT ประเทศเยอรมัน