Fluke 1760 และ Fluke 435-II ผ่านการขึ้นทะเบียนใช้ได้กับ Solar PV Rooftop

Solar PV Rooftop Power Quality Meter
ดาวน์โหลด รายชื่อ Power Quality Meter ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กฟน. (pdf 80 KB)

เครื่องมือบันทึกและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า รุ่น Fluke 435-II, Fluke 1760 ผ่านการขึ้นทะเบียนให้เป็นเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าที่สามารถใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ในเขตพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม