โซลูชั่นเพื่องาน HVAC จาก Vaisala

Vaisala HVAC Solutions
Download HVAC ebook (pdf 1.45 MB),
HVAC Products Brochure (pdf 450 KB)

เพื่อการเลือกใช้เครื่องมือในงานควบคุมคุณภาพอากาศ, การถ่ายเทอากาศ และงานปรับอากาศ (HVAC) ให้เหมาะกับงานของคุณ ประกอบด้วย

  • การสอบเทียบและการตรวจซ่อม
  • แหล่งข้อมูลเรียนรู้
  • รวมคำถาม-คำตอบ ที่มีประโยชน์
  • พารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
  • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน