แนวทางการคัดกรองโรคเมอร์สด้วย Fluke Thermal Image

Fluke Thermal Imaging for Fever Screening 1 Fluke Thermal Imaging for Fever Screening 2

โรคเมอร์ส (Middle East Spiratory Syndrome - MERS)

จากรายงานของ WHO ใน 26 ประเทศ พบผู้ป่วยยืนยันจำนวน 1334 ราย เสียชีวิตแล้ว 471 ราย โดยผู้ติดเชื้อบางรายไม่มีอาการ บางรายมีอาการทางเดินระบบหายใจเลกน้อย เช่น มีไข้, ไอ ซึ่งแนวทางการคัดกรองผู้ที่ป่วยอาจใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เพื่อตรวจหาผู้ที่เป็นไข้ที่ปะปนอยู่กับผู้คนส่วนใหญ่ เพื่อคัดแยกผู้ป่วยหรือผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ แต่วิธีการวัดอุณหภูมิแบบนี้ต้องใช้เวลา ไม่เหมาะกับพื้นที่ที่มีผู้คนเดินทางจำนวนมากๆ อาทิเช่น โรงแรม, สถานที่สาธารณะ, สถานที่จัดงาน เป็นต้น

Fluke Thermal Imaging for Fever Screening 3
Fluke Thermal Imaging for Fever Screening 4 Fluke Thermal Imaging for Fever Screening 5

วิธีการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่า ที่นิยมใช้ในต่างประเทศรวมถึงหลายหน่วยงานในประเทศไทย คือการนำเทคโนโลยีการดูภาพความร้อน หรือ Thermal Image มาประยุกต์ใช้สำหรับการคัดกรองผู้ป่วยที่ปะปนอยู่ในกลุ่มผู้คน โดยเทคนิคภาพความร้อนใช้หลักการแปลงจากความร้อนของร่างกายให้เป็นภาพที่แสดงอุณหภูมิ โดยตั้งค่าช่วงอุณหภูมิ ในกรณีนี้ใช้ 37 - 36.5°C คัดกรองผู้ที่มีไข้อ่อนๆ

Screen Image 1 Screen Image 2

ผู้ที่มีอุณหภูมิดังกล่าวจะถูกเน้นที่หน้าจอแสดงผลโดยสัญลักษณ์สีแดงให้แตกต่างจากคนอื่นๆ ทำให้ผู้ตรวจสอบสังเกตเห็นโดยง่าย ทั้งยังไม่เป็นการรบกวนผู้อื่นอีกด้วย และสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว

Screening Package 1

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ได้จัดชุดอุปกรณ์ Thermal Image สำหรับการคัดกรอง ประกอบด้วย Fluke รุ่น Ti400/9Hz พร้อมชุดขาตั้ง และจอแสดงผล

ดูรายละเอียดของ Fluke i400
กล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่นอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค โทร.08-1555-3877