เมเชอร์โทรนิกซ์ จับมือ MTK มาร์เก็ตติ้ง ร่วมงานประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏทั่วประเทศ

MTK Marketing MTK Marketing
MTK Marketing MTK Marketing

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 57 บริษัทเมเชอร์โทรนิกซ์ และ MTK มาร์เก็ตติ้งตัวแทนจำหน่ายเครื่องวัดในอุตสาหกรรมชั้นสูงได้รับเกียรติเข้าร่วมนำเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศกว่า 70 แห่ง ซึ่งมาประชุมจัดวางกลยุทธและหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งในงานดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างสูงจากคณบดีหลายท่าน