เชิญร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง "การตรวจและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและอุปกรณ์ IT"

household electrical appliances and IT
Home appliance and IT safety testing
ดาวน์โหลด รายละเอียดและจดหมายเชิญ (pdf 337KB)

หรือ ลงทะเบียนออนไลน์

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เครื่องมือวัดทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม ภายใต้ยี่ห้อ GW Instek ประเทศไต้หวัน มีความยินดีในการจัดทำคอร์ส อบรมสัมมนา เรื่อง การตรวจและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและอุปกรณ์ IT และการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องทดสอบ, ทดลองใช้เครื่องทดสอบ Safety เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีวิทยากร คือ คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและมาตรวิทยา และคุณวิชิต ชำนาญการค้า เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

การอบรมสัมมนาจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขที่ 2425/2 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

การสัมมนาครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รับผู้เข้าสัมมนาจำนวน 30 ท่าน (ขอรับ 2 ท่าน / บริษัท)
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-514-1000

กำหนดการ

8.00 – 9.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
9.00 – 12.00 น. มาตรฐาน IEC, มอก.ต่าง ๆ ทางด้านความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า และการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องทดสอบ (บรรยายโดย คุณสุพจน์)

10.00 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.00 น. มาตรฐาน IEC, มอก.ต่าง ๆ ทางด้านความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า และการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องทดสอบ (บรรยายโดย คุณสุพจน์)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. การทดสอบผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย HIPOT TESTER GPT-9000 ฯลฯ

14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 – 16.00 น. ชมการสาธิตและทดลองใช้เครื่องมือทดสอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าจริง
16.00 – 16.30 น. Q & A

การสัมมนาครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น รับผู้เข้าสัมมนาจำนวน 30 ท่าน (ขอรับ 2 ท่าน / บริษัท)
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-514-1000
ดาวน์โหลด รายละเอียดและจดหมายเชิญ (pdf 337KB)
หรือ ลงทะเบียนออนไลน์