เชิญร่วมงาน Grand Opening DSX-600 Cable Analyzer

Grand Opening DSX-600 Cable Analyzer

Grand Opening! DSX-600 Cable Analyzer รองรับมาตรฐาน CAT 5e/6/6A ลงทะเบียนด่วน!! ก่อน16 พ.ย.60

วันที่จัด : พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 09.00 - 16.30
สถานที่ : โรงแรม Swissotel Le Concorde ชั้น 2 ห้อง Shanghai


* ขอสงวนสิทธิในการลงทะเบียน 2 ท่าน/บริษัท
** ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณสมเกียรติ์ นิยมวัน, คุณมนตรี วิฑูรทัศน์ โทร : 02-514-1000

DSX-600 Cable Analyzer

บริษัท Fluke Networks ได้เล็งเห็นความสำคัญของบริษัทผู้ติดตั้งระบบสาย LAN ในกลุ่มธุรกิจ SME ตลาดขนาดกลาง รวมถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการเครื่องมือในการทดสอบและรับรองคุณภาพสาย LAN ที่มีราคาและสมรรถนะที่คุ้มค่าตรงกับการติดตั้งและทดสอบสาย LAN ส่วนใหญ่ในประเทศไทย

ทางบริษัท Fluke Networks ได้ออกแบบเครื่องตรวจสอบและรับรองคุณภาพสาย LAN รุ่นใหม่ DSX-600 ซึ่งสามารถรองรับการทดสอบและวิเคราะห์สาย LAN ได้ถึง Cat 6A, ใช้เวลาในการทดสอบสาย Cat 6A เพียงแค่ 10 วินาที, มี Permanent Link Adapter และ Channel Link Adapter ที่รองรับการทดสอบได้ถึง Cat 6A, สามารถเก็บผลการทดสอบในตัวเครื่องได้ถึง 12,000 ผลการทดสอบ, มีระบบช่วยวิเคราะห์ผลการทดสอบในกรณีสาย LAN ที่ทำการทดสอบไม่ผ่าน, สามารถทำการตั้งค่าและ Sync ผลการทดสอบผ่านทาง LinkWare Live และสามารถทำรายงานผลการทดสอบว่าผ่านตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่

LinkWare Live

ทางบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับทางบริษัท Fluke Networks ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเปิดตัวเครื่อง DSX-600 โดยในงานท่านจะได้ทดลองและสัมผัสถึงประสิทธิภาพของเครื่อง DSX-600 พร้อมรับของที่ระลึก

กำหนดการสัมมนา

08.30 - 09.30 ลงทะเบียน
09.30 - 09.40 กล่าวเปิดงาน

09.40 - 10.30 การตรวจสอบและรับรองคุณภาพสาย LAN และ พารามิเตอร์ในการทดสอบ
โดย คุณสมเกียรติ์ นิยมวัน Fluke Networks Product Manager บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

10.30 - 10.45 - - พักรับประทานอาหารว่าง - -

10.45 - 12.00 แนะนำเครื่อง DSX-600
โดย คุณสมเกียรติ์ นิยมวัน Fluke Networks Product Manager บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

12.00 - 13.00 - พักรับประทานอาหารกลางวัน - -

13.00 - 14.30 ความรู้เรื่องสายและอุปกรณ์ต่อพ่วงสาย UTP Cat 6, Cat 6A และการติดตั้งที่ดีได้มาตรฐาน
โดย คุณวชิระ เจริญรื่น บริษัท Furukawa (Thailand) จำกัด

14.30 - 14.45 - - พักรับประทานอาหารว่าง - -

14.45 - 16.30 Workshop and Live Demo

16.30 - 16.45 กล่าวปิดงาน