เชิญร่วมงานสัมมนา และแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Condition Based Maintenance)

CBM DAY 10 Years - Road To Reliability
ดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัคร (pdf 1.44 MB)

CBM DAY 10 Years “Road To Reliability”

โดยสถาบันไทย-เยอรมัน
23-24 กุมภาพันธ์ 2560

รวบรวมบุคคลากรที่มีประสบการณ์ด้านบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์มากที่สุด และหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น

  • Practical Predictive Maintenance Program
  • Asset Managements and Maintenance Audit
  • การลดการใช้พลังงานจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตรวจสภาพหม้อแปลง
  • การประเมินสภาพเครื่องจักรจากการวิเคราะห์สารหล่อลื่น
  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้าน CBM ในการเพิ่ม Reliability ให้กับเครื่องจักร และกรณีศึกษา
  • การแข่งขันการตั้งศูนย์แนวเพลา (Alignment Contest)
  • Start Up CRM

และในงานนี้ยังรวมบริษัทชั้นนำทางด้านเครื่องมือในงาน CBM มาจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยี (Exhibition) ไว้อีกด้วย

สอบถามเพิ่มเติม แผนกลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 061-825-1028 หรือ 038-215033-39 กด 1
Email : crm_dept@tgi.mail.go.th
www.tgipmt.com, www.tgi.or.th

แผนกบารุงรักษาเชิงคาดการณ์ (CB)
โทร. 038-215033-39 ต่อ 1801
Email: cbmthailand@outlook.com
Facebook: CBM Thailand

ดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัคร (pdf 1.44 MB)