เครื่องมือที่ท่านต้องการ สําหรับงานตรวจซ่อม Inverter, Motor และ Drive

Pulse Width Modulated Inverter

ในปัจจุบันนี้ มอเตอร์ส่วนใหญ่จะถูกควบคุมด้วย ASD (Adjustable Speed Drive) หรือ VSD (Variable Speed Drive) ทั้งนี้เนื่องจาก ข้อดีแทบทุกประการของ ASD ยกเว้นเรื่องเดียว คือ ตอนซ่อมหรือติดตั้ง ซึ่งจะต้องให้ความสนใจแรงดันเอาต์พุตของไดรฟ์ให้ดีว่า แรงดันที่ป้อนให้กับมอเตอร์ ไม่ได้เป็นแรงดัน AC ความถี่เดียว แต่จะเป็นแรงดันที่เรียกว่า Pulse Width Modulation และไม่เป็นคลื่นรูปไซน์

PWM Output Waveforms Voltage and Current Waveforms

ทีนี้ถ้าเราจะใช้ DMM ทั่วๆ ไป ตั้งฟังก์ชั่นวัด AC ไว้ นําไปวัดเอาต์พุตของไดรฟ์จะเกิดอะไรขึ้น คําตอบง่ายๆ DMM ก็จะวัดทุกสิ่งทุกอย๋างที่ผ่านเข้ามา แล้วให้ค่าออกมาเป็น RMS ที่สูงกว่าที่เราคาดหวังไว้ ทําให้เราเหมาหรือทึกทักเดาว่าไดรฟ์อาจเสีย ซึ่งถ้าเราใช้ ScopeMeter ทําการวัดเราก็จะเห็นและวิเคราะห์ปัญหาได้

แรงดันเอาต์พุตของ Inverter แบบ PWM ไม่สามารถวัดด้วยมิเตอร์ทั่วไป อาจทําให้เข้าใจผิดคิดว่าเสีย แต่ด้วยฟังค์ชั่น Low Pass Filter ใน DMM ช่วยแก้ปัญหาตรวจซ่อม Motor & Drive ได้

Metrel MD 9060 Metrel MD 9060 Standard Set

สําหรับงาน Inverter, Motor และ Drive เครื่องมือของ Metrel MD 9060 เท่านั้น ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยตั้งตําแหน่ง AC ที่เมนู Low Pass Filter เพื่อบล็อกความถี่สูงที่มอดูเลตมา และให้ความถี่ตํ่าที่เราต้องการจะวัดผ่านเข้าไปใน ใช้ Metrel 9060 เพื่อแสดงผลที่ถูกต้อง

ดูรายละเอียด Metrel MD 9060

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : พลธร ตันติมันตาภรณ์ โทร.08-1834-0034 หรือ ตัวแทนจำหน่าย METREL ในพื้นที่ของท่าน