เครื่องมือทดสอบ Amprobe

Amprobe-Catalog-2010
Amprobe-Catalog-2010
ดาวน์โหลด แคตาล็อก (pdf 1.9 MB)

เครื่องมือทดสอบ Amprobe 20 รุ่นใหม่
ที่ช่วยให้ท่านประหยัดเงิน เวลาและพลังงาน

  • แคลมป์หมุนปากได้ สำหรับพื้นที่เข้าถึงยาก
  • ชุดจัดการเซลล์แสงอาทิตย์
  • เครื่องตรวจการรั่วไหลของสารทำความเย็น
  • เครื่องตรวจสอบประสิทธิภาพพลังงาน
  • เครื่องค้นหาสายเคเบิลใต้ดิน
  • เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำ
  • แคลมป์ระดับ CAT IV สำหรับงานสนาม