อีกครั้งกับโปรโมชั่นแห่งปี เครื่องมือทดสอบสายเคเบิ้ล จาก Fluke Networks

Fluke Cable IQ, MicroScanner2 Promotion 2017

Cable IQ 100 Qualification Tester
แถมฟรี MT-8200-60-KIT โทนเนอร์และโพรบตรวจสอบสายเคเบิ้ล

MS2-100 MicroScanner2 Cable Verifier
แถมฟรี MT-8200-63A โพรบตรวจสอบสายเคเบิ้ล

ตั้งแต่วันนี้ - 29 ธันวาคม 2560 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ดาวน์โหลด รายละเอียดโปรโมชั่น (pdf 1.4 MB)
CableIQ Datasheet (pdf 3.2 MB)
CableIQ Sample Report (pdf 53 KB)
MicroScanner2 Datasheet (pdf 1.0 MB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : สมเกียรติ์ นิยมวัน โทร.08-5812-2182, มนตรี วิฑูรทัศน์ โทร.08-4659-4371

CIQ-100 Qualification Tester

CIQ-100 Qualification Tester

 • ตรวจสอบสายสัญญาณที่ติดตั้ง สามารถรองรับความเร็ว 10/100/1G ได้
 • แสดงถึงคู่สาย, ระยะ และสาเหตุที่เกิดจากประสิทธิภาพของสายเคเบิ้ลได้
 • รองรับการทดสอบได้ทั้งสาย LAN, สายโทรศัพท์และสาย Coaxial
 • ตรวจสอบความยาวสาย, ระยะขาด,ระยะซ็อต
 • ค้นหาปลายสายด้วยการกระพริบพอร์ตของ Switch และส่งโทน เพื่อหาคู่สายด้วยเสียง
 • บันทึกและทำรายงานผลการทดสอบ ได้ 250 รายงาน

MS2-100 MicroScanner2 Cable Verifier

MS2-100 MicroScanner2 Cable Verifier

 • ตรวจสอบความถูกต้องของสายเคเบิ้ลที่ติดตั้ง
 • ตรวจสอบชนิดของพอร์ตและความพร้อมในการให้บริการ
 • รองรับสาย LAN, สายโทรศัพท์และสาย Coxial
 • ตรวจวัดความยาวสาย ระยะขาดและระยะซ็อตของสายเคเบิ้ล
 • ตรวจสอบการเข้าหัวของสายเคเบิ้ล
 • ส่งโทนได้ทั้งแบบ Analog และ Digital เพื่อใช้ในการค้นหาคู่สาย

สอบถามตัวแทนจำหน่าย

 1. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ซอร์ซ จำกัด โทร. 02-062-4970
  http://www.es.co.th Email: info@es.co.th
 2. บริษัท ซิสเท็ม พอร์ท จำกัด โทร. 08-1944-2599 คุณธราธร
 3. บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โทร. 038-694-145 - 8, 082-337-1333, 082-337-1555
  http://www.systronics.co.th E-mail : info@systronics.co.th

Cable IQ Function
ดาวน์โหลด Cable IQ Function (pdf 824 KB)

การใช้งานฟังชั่นต่างๆของเครื่องทดสอบสายเคเบิ้ล Cable IQ เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและใช้ประโยชน์เต็มความสามารถของเครื่อง ให้รายละเอียดเชิงปฏิบัติ การวัดและทดสอบแบบต่างๆ การต่อสาย การตั้งค่า การแสดงผล ตลอดจนทำความเข้าใจผลลัพธ์กรณีต่างๆ

MS2 Function
ดาวน์โหลด MicroScanner² (pdf 797 KB)

รายละเอียดการใช้งานฟังค์ชั่นต่างๆของ MicroScanner2 ทั้งการตรวจสอบเซอร์วิสต่างๆ, ตรรวจสอบการเข้าหัวสาย, ทดสอบสาย Coaxial, ตรวจหาต้นสาย-ปลายสาย, PoE, ความผิดปกติต่างๆในสาย, ระยะขาด-ระยะชอร์ต เป็นต้น