อบรมสัมมนาด้านสอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบในงานอุตสาหกรรมโดย สสท. เดือนพฤศจิกายน 2560

Industrial Instrument Calibration Industrial Instrument Calibration

โปรแกรมอบรมสัมมนาด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบด้านต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม หัวข้อที่น่าสนใจ สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2560 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมีวิทยากรหลัก คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องมือมาตรวิทยา บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

I17NR071P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
Temperature Measuring Instrument Calibration
วันที่จัด รุ่น 88 : วันศุกร์ที่ 3 - วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 รับจำนวน 24 ท่าน
ดาวน์โหลด รายละเอียด (pdf 987 KB)

I17NR072P : Process Instrumentation Part I : Measurement (Theory & Practice)
วันที่จัด รุ่น 66 : วันอังคารที่ 7 - วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 รับจำนวน 24 ท่าน
ดาวน์โหลด รายละเอียด (pdf 659 KB)

I17NR074P : การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
Industrial Instruments Calibration
วันที่จัด : วันจันทร์ที่ 13 - วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 รับจำนวน 24 ท่าน
ดาวน์โหลด รายละเอียด (pdf 706 KB)

I17NR069P : การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดและทดสอบคุณภาพทางอุตสาหกรรม (ทฤษฎีและปฏิบัติ)
Industrial Quality Testing Instruments Calibration (Theory & Practice)
วันที่จัด รุ่น 13 : วันอังคารที่ 28 - วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 รับจำนวน 20 ท่าน
ดาวน์โหลด รายละเอียด (pdf 805 KB)

ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18 กรุงเทพฯ

สมัครเข้าอบรม/สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม (พัฒนาการ 18)
Email: et@tpa.or.th
โทร: 0-2717-3000 ต่อ 81 แฟกซ์: 0-2719-9481-83