สัมมนา “การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าอาคาร โซลาร์รูฟท็อปและสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า”

61-10-11_S_Metrel_Seaward_Gossen.jpg

ดาวน์โหลด จดหมายเชิญและรายละเอียด
สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : เฉลิมพร แสงแจ่ม โทร.08-5489-3461

วัน : พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561
เวลา : 9:00 - 16:15 น.
สถานที่ : ณ ห้องธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

*ลงทะเบียนไม่เกินบริษัทละ 2 ท่าน (ลงทะเบียนผ่านเว็บ 1 ครั้ง/1 ท่าน)
** รับจำนวนจำกัด (ต้องได้รับการยืนยันเข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น)

ปัจจุบันภาครัฐได้มีการสนับสนุน โซลาร์รูฟท็อปและสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ถือเป็นมิติใหม่ของวงการพลังงานทดแทนที่เปิดกว้างและผลักดันให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า การตัดสินใจลงทุนติดตั้ง โซลารูฟท็อปให้ติดตั้งอยู่บนหลังคาของบ้าน, โครงการหมู่บ้าน, อาคารสูง, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, โรงงานอุตสาหกรรมและลงทุนติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตามที่จอดรถหรือลานจอดรถ จะได้ผลตอบแทนคือ ผู้ติดตั้งสามารถใช้ไฟฟ้าที่ตัวเองผลิตได้ ช่วยลดปริมาณไฟฟ้าที่ซื้อจากการไฟฟ้า ทำให้ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ขณะเดียวกันปริมาณไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้ยังสามารถขายให้แก่การไฟฟ้าเพื่อเป็นรายได้เสริมและยังมีรายได้จากการให้บริการชาร์จไฟให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย

อย่างไรก็ตามการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มจะมากขึ้นในอนาคต ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็มีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอในระหว่างการติดตั้งและระหว่างการใช้งานนั่นคือความปลอดภัย เราคงพอได้ข่าวกันมาบ้างแล้วว่า มีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายหากถูกไฟดูดอาจทำให้เสียชีวิต หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการขาดความรู้ ความเข้าใจในการติดตั้งและซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องมาตรฐาน หรือขาดเครื่องมือในการตรวจวัดที่ถูกต้อง

กำหนดการสัมมนา
8:30 - 9:00 น. ลงทะเบียน (Registration)
9:00 - 9:15 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงาน (Welcome and Introductions)
9:15 - 10:30 น.
1. ระบบไฟฟ้าและความปลอดภัย สำหรับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Electrical Vehicle Supply Equipment : EVSE) ตามมาตรฐาน IEC 60364-1, IEC 60364-4 และ IEC60364-7
2. การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าข้างต้นตามมาตรฐาน IEC60364-6 ด้วยเครื่องมือตามมาตรฐาน IEC61557
โดย คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ (Technical & Metrology Product Director, Measuretronix.ltd)
10:30 - 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)
10:45 - 12:00 น.
3. การตรวจสอบความปลอดภัยระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป ตามมาตรฐาน IEC 62446
โดย คุณเฉลิมพร แสงแจ่ม (Product Testing Product Manager, Measuretronix.ltd)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)
13:00 - 14:45 น.
4. การตรวจสอบความปลอดภัยสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 61851 และ IEC 60364-6
โดย คุณเฉลิมพร แสงแจ่ม (Product Testing Product Manager, Measuretronix.ltd)
14:45 - 15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)
15:00 - 16:00 น.
5. เครื่องมือและการใช้งานในการตรวจวัดเพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุงแบบครับวงจร

  • เครื่องมือสำหรับตรวจสอบและตรวจวัดความปลอดภัย
    - อาคารสถานที่, ตู้ไฟฟ้า ตู้ควบคุมและสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

  • เครื่องมือสำหรับตรวจสอบและซ่อมบำรุงทั่วไป
    - กล้องถ่ายภาพความร้อน, Earth Ground และ Electrical Installation

  • การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าและความต้องการการใช้พลังงาน
    - Power Quality, Harmonics และ Thermal Image

โดย คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ (Industrial Test Tools Product Manager, Measuretronix.ltd)
16:00 - 16:15 น. ลุ้นรับของรางวัลและกล่าวปิดงาน (Lucky Draw and Closing Remarks)