สัมมนา “การตรวจวัดและประยุกต์ใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับงานซ่อมบำรุง”

61-05-15_Seminar_Fluke.jpg

สัมมนา “การตรวจวัดและประยุกต์ใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับงานซ่อมบำรุง”

โดยทีมวิศวกร บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ
1. บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด

บริษัท อีเลคทรอนิคส์ซอร์ซ จำกัด
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Best Western Premier Amaranth Suvarnabhumi, กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด จดหมายเชิญและรายละเอียด
สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

2. บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด
บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Pattana Golf Club & Resort, ชลบุรี
ดาวน์โหลด จดหมายเชิญและรายละเอียด
สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

3. บริษัท อุลตร้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท อุลตร้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม Central Place, สมุทรสาคร
ดาวน์โหลด จดหมายเชิญและรายละเอียด
สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

4. บริษัท วีก้าออโตเมชั่น (2000) จำกัด
บริษัท วีก้าออโตเมชั่น (2000) จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม The Cavalli Casa Resort, อยุธยา
ดาวน์โหลด จดหมายเชิญและรายละเอียด
สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

*ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน
** ขอสงวนสิทธิรับไม่เกิน 2 ท่าน/องค์กร และรับจำนวนจำกัด

คุณสมบัติผู้ฝึกอบรม

 • ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อสัมมนา
8:30-9:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

9:00-10:30 น.
1. ความแตกต่างของ Digital Multimeter ระดับมืออาชีพ เรื่องที่หลายคนยังไม่รู้

 • รอดจากการโดน ARC Flash จากการเลือก CAT ของ DMM!
 • จะเลือก DMM 3 ½ หลักดี หรือ 4 ½ มาใช้กันดี
 • เคยไหม ? วัด Voltage หรือ Amp แล้วได้ค่าไม่เท่ากัน จะต้องดูอะไร หรือเหตุมาจาก “แรงดันผี”
 • เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการวัด Voltage และ Amp ได้พร้อมกันโดยไม่แตะส่วนที่เป็นโลหะของสายไฟฟ้า
 • จะวัดค่าทางไฟฟ้าของ Inverter และตัวปรับรอบมอเตอร์ อย่างไรให้ถูกต้อง

โดย คุณพลธร ตันติมันตาภรณ์

10:30-10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ

10:45-12:00 น.
2. ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่ไม่ดี ส่งผลต่อการสิ้นเปลืองพลังงาน เสถียรภาพในการทำงาน และอันตรายทางไฟฟ้าอย่างไร และจะตรวจวัดอย่างไร

 • การวิเคราะห์ผลการวัดเพื่อนำมาซึ่งการแก้ไขได้อย่างตรงจุดและถูกต้อง
 • การตรวจวัดค่า LOSS ที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า
 • การตรวจวัดเพื่อหาสาเหตุการเกิดปัญหาแรงดันเปลี่ยนแปลงชั่วขณะ
 • การตรวจวัดประสิทธิภาพของมอเตอร์
 • ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าที่ไม่ดี ส่งผลต่อมอเตอร์อย่างไร
 • การรับภาระที่เหมาะสมของมอเตอร์
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและคุ้มค่าที่สุด

โดย คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ

12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์

13:30-14:30 น.
3. การเลือกใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์

 • กว่าจะมาเป็นภาพความร้อน ต่างกันอย่างไรกับภาพจริงที่เห็น
 • ประโยชน์ของกล้องถ่ายภาพความร้อนที่นำมาใช้อย่างกว้างขวาง
    o Electrical
    o Mechanical

 • คุณสมบัติกล้องถ่ายภาพความร้อนที่มีผลกระทบต่อความถูกต้อง
  - จะทำอย่างไรให้การวัดอุณหภูมิได้ถูกต้อง
  - เทคโนโลยีการโฟกัสสำคัญมากต่อการอ่านค่า
  - นวัตกรรมใหม่ๆ ของกล้องถ่ายภาพความร้อน

 • เทคนิคการเปรียบเทียบคุณสมบัติของกล้องถ่ายภาพความร้อนให้เหมาะสมกับงาน

โดย ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค

14:30-14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ

14:30-14:45 น.
4. การบำรุงรักษาเครี่องจักรด้วยการตรวจวัดการสั่นสะเทือน

 • หลักการบำรุงรักษาแบบต่างๆ สำหรับการบริหารจัดการเครื่องจักร
 • ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นบ่อยในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • การตรวจวัดปัญหาเครื่องจักรด้วยการวัดการสั่นสะเทือนและเครื่องมือต่างๆ
 • การประเมินอายุของแบตเตอรี่ประเภท DEEP CYCLE (ups)

โดย คุณสารกิจ จูมวันทา