สัมมนา "การประยุกต์ใช้งานเครื่องวัดและทดสอบสมัยใหม่จาก GW Instek"

61-11-29_S_GW.jpg

Download จดหมายเชิญและรายละเอียด
สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชิต ชำนาญการค้า โทร.08-1832-7016, ณัฐวุฒิ เหย้าภักดี โทร.08-7717-5987

วัน : พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 13:00 - 16:00 น.
สถานที่ : ห้อง แกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กทม.

*ลงทะเบียนไม่เกินบริษัทละ 2 ท่าน (ลงทะเบียนผ่านเว็บ 1 ครั้ง/1 ท่าน)
** รับจำนวนจำกัด (ต้องได้รับการยืนยันเข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น)

ปัจจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากและเป็นตัวหลักหนึ่งที่ขับเคลื่อนโลกไปสู่ยุค 4.0 ระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆ ระบบประหยัดพลังงาน จึงทำให้เครื่องมือตรวจวัดทางอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องทดสอบทางไฟฟ้า ต่างก็มีการปรับความสามารถให้สูงขึ้น มีฟังก์ชันหลากหลายหน้าที่ ช่วยในการวิเคราะห์ง่ายขึ้น กะทัดรัดขึ้น

เพื่อให้ลงตัวกับผู้ใช้งานทางด้านวิจัยพัฒนา ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบผลิตภัณฑ์คอนซูมเมอร์โปรดักส์ บริษัท GW Instek ผู้นำทางด้านเครื่องมือตรวจวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จากประเทศไต้หวันและญี่ปุ่น ได้พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและมีมาตรฐานสูง จึงได้ออกเครื่องมือรุ่นใหม่ที่ความสามารถสูงหลายรุ่นสู่ตลาด เพื่อให้นักวิจัยและพัฒนาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และฝ่ายควบคุมคุณภาพได้มีทางเลือกใหม่ๆ ที่ตอบสนองงานได้ดีขึ้น

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายแต่งตั้งอย่างเป็นทางการและบริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัดมีความยินดีและเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา “การประยุกต์ใช้งานเครื่องวัดและทดสอบสมัยใหม่จาก GW Instek” ซึ่งจะมีการนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องวัดทดสอบของ GW Instek ในแต่ละประเภทและการประยุกต์ใช้งาน (Application) อย่างถูกต้องและเข้าใจสามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ สัมมนานี้จึงเหมาะสำหรับช่างเทคนิค วิศวกรผู้ออกแบบ ซ่อมบำรุงที่สนใจความสามารถใหม่ๆ ของเครื่องมือตรวจวัดต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไป

กำหนดการสัมมนา
13:00 - 13:30 ลงทะเบียน (Registration)
13:30 - 13:45 กล่าวต้อนรับและเปิดงาน (Welcome and Introductions)
13:45 - 14:45

  1. เครื่องมือตรวจวัด Mixed domain oscilloscopes
  2. เครื่องสร้างสัญญาณ Waveform generator / Arbitrary waveform generator (AWG)
  3. เทคโนโลยีแหล่งจ่ายไฟฟ้า DC สมัยใหม่และการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมและออกแบบทดสอบ

โดย คุณวิชิต ชำนาญการค้า (Telecomunication Product Manager, Measuretronix.ltd)
14:45 - 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง (Coffee Break)
15:00 - 16:00

  1. โหลดอิเล็กทรอนิกส์
  2. เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า AC/DC Digital power meters
  3. เครื่องมือทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า Electrical safety

โดย คุณวิชิต ชำนาญการค้า (Telecomunication Product Manager, Measuretronix.ltd)
16:20 - 16:30 ลุ้นรับของรางวัลและกล่าวปิดงาน (Lucky Draw and Closing Remarks)