สัมมนา "การตรวจคุณภาพและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและอุปกรณ์ IT สำหรับสายการผลิต"

61-09-27_S_GW.jpg
สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชิต ชำนาญการค้า โทร.08-1832-7016, ณัฐวุฒิ เหย้าภักดี โทร.08-7717-5987

วัน : พฤ. 27 กันยายน 2561
เวลา : 9.00 - 16.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

* ลงทะเบียนไม่เกินบริษัทละ 2 ท่าน (ลงทะเบียนผ่านเว็บ 1 ครั้ง/1 ท่าน)
** รับจำนวนจำกัด (ต้องได้รับการยืนยันเข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น)

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เครื่องมือวัดทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม ภายใต้ยี่ห้อ GW INSTEK ประเทศไต้หวัน มีความยินดีในการจัดทำคอร์ส อบรมสัมมนา เรื่อง การตรวจคุณภาพและทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและอุปกรณ์ IT สำหรับสายการผลิต การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องทดสอบและทดลองใช้เครื่องทดสอบ Safety เครื่องใช้ไฟฟ้า และเรียนรู้การใช้เครื่องมือตรวจวัดค่าต่างๆ ทางไฟฟ้าอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ในงานสัมมนาจะมีภาคปฏิบัติการใช้งาน และเทคโนโลยีเครื่องวัด เช่น ดิจิตอลออสซิลโลสโคป, มิลลิโอห์มมิเตอร์, เพาเวอร์มิเตอร์, เครื่องกำเนิดสัญญาณ ARB GENERATOR, โหลดอิเล็กทรอนิกส์, Power Supply โดยมีวิทยากร คือ คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและมาตรวิทยา และคุณวิชิต ชำนาญการค้า เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

กำหนดการสัมมนา
8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 - 10.10 น.
1. มาตรฐาน IEC, มอก.ต่าง ๆ ทางด้านความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า และการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องทดสอบ โดย คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
10.10 - 10.30 น. พัก
10.30 - 11.00 น.
2. มาตรฐาน IEC, มอก.ต่าง ๆ ทางด้านความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า และการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องทดสอบ โดย คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
11.00 - 12.00 น.
3. การทดสอบผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย Hipot Tester GPT-9000 ฯลฯ โดย คุณวิชิต ชำนาญการค้า
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.
4. Application การใช้งานและเทคโนโลยีเครื่องมือตรวจวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงาน R&D และ Production

  • Mixed domain oscilloscope (MDO)
  • Arbitrary waveform generator (AWG)
  • Milliohm meter
  • AC/DC Digital power meter
  • Electronic load และ Power supply

14.30 - 15.00 น. พัก
15.00 - 16.00 น.
5. ชมการสาธิตและทดลองใช้เครื่องมือทดสอบในแต่ละประเภท
16.00 - 16.30 น. Q & A