รายละเอียดบริษัท

Office Building
ดาวน์โหลด Company Profile (ฉบับใหม่ ปี 2016) (Thai - PDF 2.5 MB)

ที่อยู่ติดต่อ

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
เลขที่ผู้เสียภาษี : 0105524005650
สำนักงานใหญ่

เลขที่ 2425/2 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2514-1000, 0-2514-1234 (อัตโนมัติ)
โทรสาร 0-2514-0001, 0-2514-0003
อีเมล์ : info@measuretronix.com
เวบไซต์ : http://www.measuretronix.com

แผนที่

Javascript is required to view this map.

พิกัด GPS
13.7878890N, 100.6063900E

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด
ปีที่ก่อตั้ง : พ.ศ. 2524
รูปแบบจดทะเบียน : บริษัท จำกัด
ขนาดพื้นที่สำนักงาน : 1,200 ตารางเมตร (12,950 ตารางฟุต.)
จำนวนพนักงาน : 60 คน (ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
ลักษณะกิจการ : ผู้นำเข้า/ผู้จัดจำหน่าย เครื่องมือวัดและทดสอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ที่ตั้งสำนักงาน :เลขที่ 2425/2 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ยี่ห้อและสินค้าหลัก

Show Room

Ametek : แหล่งจ่ายไฟฟ้า เอซี/ดีซี
Amrel : โหลดอิเล็กทรอนิกส์ เอซี/ดีซี
Bird Technology : อาร์เอฟวัตต์มิเตอร์
BK Precision : เครื่องวัดและทดสอบอิเล็กทรอนิกส์
Bruel & Kjaer : เครื่องวัด/วิเคราะห์เสียงและความสั่นสะเทือน
Clare : โซลูชั่นทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า
Comark : เครื่องวัดอุณหภูมิอาหาร
Fluke : เครื่องวัดและทดสอบ และเครื่องสอบเทียบมาตรฐาน
FlukeNetworks : เครื่องทดสอบระบบเน็ตเวิร์ก
GW Instek : เครื่องวัดและทดสอบอิเล็กทรอนิกส์
Kanomax : เครื่องวัดคุณภาพอากาศในอาคาร
Lansmont : เครื่องทดสอบ การตก/กระแทก/สั่นสะเทือน
Metrel : เครื่องวัดและทดสอบไฟฟ้า
Huntron : เครื่องตรวจซ่อมบอร์ดอิเล็กทรอนิกซ์
Pace : เครื่องบัดกรีและถอนบัดกรี, เครื่องดูดควัน
Promax : เครื่องวัดและวิเคราะห์ ทีวีดาวเทียม/ดิจิตอล HDTV
Rigel : เครื่องทดสอบเครื่องมืทางการแพทย์
Seaward : เครื่องทดสอบความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้าและการติดตั้งไฟฟ้า
Solar : โซลูชั่นทดสอบการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
Radio Detection : เครื่องค้นหาสายเคเบิ้ลและท่อใตดิน
Vaisala : เครื่องวัดและทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
และอื่นๆ

โครงสร้างฝ่ายการตลาด

Sale Team

กรรมการผู้จัดการ
ศิวพงษ์ ตั้งสุจริต

การตลาดตัวแทนจำหน่าย
อินทิพร สาระสหะตันติ
บรรณวรา หัวใจมั่น

สินค้าด้านเสียงและความสั่นสะเทือน
อัจฉรา สถาพรวัฒนายนต์ - ผู้จัดการ
สิทธิกันต์ วศินพงศ์วณิช
วรเมธ เมธโภคิน

สินค้าด้านทดสอบผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์
เฉลิมพร แสงแจ่ม - ผู้จัดการ
มนัสนันท์ ตรีถัน

สินค้าด้านเครื่องทดสอบเน็ตเวิร์กและเคเบิ้ล
สมเกียรติ์ นิยมวัน - ผู้จัดการ
มนตรี วิฑูรทัศน์

สินค้าด้านสื่อสารโทรคมนาคม
วิชิต ชำนาญการค้า - ผู้จัดการ

สินค้าด้านเครื่องมือวัดและสอบเทียบมาตรฐานความแม่นยำสูง
สุพจน์ ตุงคเศรวงษ์ - ผู้อำนวยการ
เอกพงษ์ แย้มอดุลย์ - ผู้จัดการ
ปานเทพ อินทรลาวัณย์
วิชัย ตันติพิมพ์กุล
สุวรรณา ชีพพานิช

สินค้าด้านเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
พลธร ตันติมันตาภรณ์ – ผู้จัดการ
ธีระวัฒน์ หนูนาค - ผู้จัดการ
จิรายุ ไทยประเสริฐ - ผู้จัดการ
สิทธิโชค ปานคล้าย
สารกิจ จูมวันทา

สินค้าเครื่องมือช่างและอุปกรณ์
รัตน์มณี ดวงคำรัตน์ - ผู้จัดการ