รายการสินค้า เครื่องมือวัด/ทดสอบ Vol. D 2013

รายการสินค้า เครื่องมือวัด/ทดสอบ Vol. D 2013
Fluke Catalog 2013 (Thai)
ดาวน์โหลด แคตาล็อก (pdf 5.5 MB)

  • ดิจิตอลมัลติมิเตอร์/ แคลมป์มิเตอร์
  • เครื่องตรวจวัดและทดสอบทางไฟฟ้า
  • เครื่องทดสอบฉนวน และเมกะโอห์มมิเตอร์
  • เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์
  • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส
  • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
  • เครื่องวัดความชื้น
  • เครื่องวัดการไหลของอากาศ
  • อุปกรณ์เสริม
  • รวมชุดประหยัด

ใหม่!
Fluke CNX 3000 Series
ชุดเครื่องมือวัดไร้สายที่ช่วยให้งานซ่อมบำรุงง่ายขึ้น ด้วยการวัดค่าทางไฟฟ้าและอุณหภูมิได้พร้อมกันถึง 10 จุด
(ดูรายละเอียดที่ปกหลัง)