รายการสินค้า เครื่องมือวัด/ทดสอบ Vol. D 2012

รายการสินค้า เครื่องมือวัด/ทดสอบ Vol. D 2012
Fluke Catalog 2012 (Thai)
ดาวน์โหลด แคตาล็อก (pdf 5.7 MB)

รายการสินค้า เครื่องมือวัด/ทดสอบ Vol. D 2012

  • ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
  • เครื่องตรวจวัดและทดสอบทางไฟฟ้า
  • แคลมป์มิเตอร์
  • เครื่องทดสอบฉนวน และเมกะโอห์มมิเตอร์
  • เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์
  • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส
  • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
  • เครื่องวัดความชื้นและการไหลของอากาศ
  • อุปกรณ์เสริม
  • รวมชุดประหยัด

ฟลุค เพื่องานของท่านราบรื่น และดียิ่งขึ้น