รายการสินค้า เครื่องมือวัด/ทดสอบ Fluke ฉบับใหม่ 2016

รายการสินค้า เครื่องมือวัด/ทดสอบ Fluke ฉบับใหม่ 2016
ดาวน์โหลด Fluke Catalog 2016 (Thai) - pdf 4.5 MB

ใหม่!
Fluke 3000 FC Series
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่เชื่อมต่อแบบไร้สายกับ Fluke Connect App ในสมาร์ตโฟนได้ เพิ่มความสะดวกคล่องตัวในการตรวจวัดค่าทางไฟฟ้าและการตรวจซ่อมแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้จากทุกที่ทุกเวลา และยังสามารถเชื่อมต่อระยะไกลกับโมดูลไร้สายที่ทำหน้าที่วัดค่าเฉพาะอย่าง เช่น วัดแรงดัน AC, DC และ AC+DC, วัดกระแส AC และ DC, วัดอุณหภูมิ
(ดูรายละเอียดที่ปกหลัง)

สินค้าที่มีในเล่ม

  • ดิจิตอลมัลติมิเตอร์/ แคลมป์มิเตอร์
  • เครื่องตรวจวัดและทดสอบทางไฟฟ้า
  • เครื่องทดสอบฉนวน และเมกะโอห์มมิเตอร์
  • เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์
  • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบสัมผัส
  • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
  • เครื่องวัดความชื้น
  • เครื่องวัดการไหลของอากาศ
  • อุปกรณ์เสริม
  • รวมชุดประหยัด