รวมเครื่องวัดใหม่ๆ ในงานซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าจาก FLUKE

Semi451-Fluke_industrial.jpg

วารสาร Semiconductor ฉบับที่ 451 เดือนมกราคม 2561
ดาวน์โหลด บทความ (2.74 MB)

เทคโนโลยีของเครื่องมือวัดในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ต้องมีนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยและรวดเร็วในการตัดสินใจ ลดค่าใช้จ่าย ไม่เสียเวลาในการทำงาน เป็นเครื่องมือที่สามารถ ใช้ได้ง่ายกว่าเดิมโดยไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องมือวัด

FLUKE ก็เช่นกัน ที่ต้องการคงความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเครื่องมือวัดเพื่องานบำรุงรักษาทางอุตสาหกรรม จึงได้ออกเครื่องมือวัดใหม่ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกในการใช้งาน

  • FLUKE Ti450SF6 กล้องถ่ายภาพความร้อน ที่ตรวจจับก๊าซ SF6 รั่ว
  • FLUKE T6-600/1000 วัดแรงดันและกระแส โดยไม่สัมผัสโลหะ
  • FLUKE 1742/46/48 บันทึกกำลังไฟฟ้า และ PQ กึ่งติดตั้งถาวร