รวมเครื่องมือในงานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Service Tools
ดาวน์โหลด รวมเครื่องมือในงานซ่อมฯ (pdf 2.2 MB)

สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ทางทหาร บอร์ดควบคุมของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม/แท่นขุดเจาะน้ำมัน/โรงไฟฟ้า แผงควบคุมหัวรถจักร/รถไฟ/รถไฟฟ้า อุปกรณ์ภาพและเสียงระดับอาชีพ รวมทั้งหน่วยงานซ่อมบำรุงทั่วไป, ห้องแล็บ, ศูนย์บริการ, ศูนย์ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนหน่วยฝึกอบรม, สถานศึกษาด้านวิศวกรรมและอาชีวะศึกษา

  • เครื่องวิเคราะห์หาจุดเสียบนแผงวงจร
  • เครื่องมือสำหรับโปรแกรม IC และลบข้อมูลใน EPROM
  • เครื่องทดสอบ IC
  • เครื่องกำเนิดสัญญาณ/เครื่องจ่ายไฟ/เครื่องวัดสัญญาณ
  • เครื่องวัดค่า LCR
  • เครื่องบัดกรี/ดูดตะกั่ว/เครื่องดูดควัน
  • เครื่องเป่าลมร้อน/เครื่อง Rework อุปกรณ์ SMD
  • คีมแบบต่าง ๆ
  • ชุดกระเป๋าเครื่องมือสำหรับงานซ่อมบำรุงสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์