รวมเครื่องมือสำหรับงานซ่อมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าคุณภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา

Semi458-Measure-FrontCover-GroupTools.jpg
วารสาร Semiconductor ฉบับที่ 458 กรกฎาคม 2561
Download บทความวารสาร (1.7 MB)

หากคุณเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมบอร์ดที่ยากและไม่มีคู่มือในการซ่อม บอร์ดใหม่ก็มีราคาแพง HUNTRON จะช่วยให้งานซ่อมบอร์ดของคุณง่ายและแม่นยำ เพื่อเปลี่ยนบอร์ดเสียให้เป็นบอร์ดดีด้วยตัวคุณเอง

Huntron Tracker 3200S
เครื่องวิเคราะห์หาจุดเสียในแผงวงจร มีจอแสดงผลในตัว สามารถเก็บฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ สามารถสแกนย่านการวัด แบบ Automatic เปรียบเทียบความแตกต่างของสัญญาณ ให้เห็นอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย

Huntron Access USB Probers
เครื่องวิเคราะห์หาจุดเสียแบบแขนกล

Pace TF 1800 BGA and SMD Rework System
เครื่อง Rework อุปกรณ์ SMD ความละเอียดสูง

Jensen Tools JTK-87TT
ชุดกระเป่าเครื่องมือสำหรับ งานอิเล็กทรอนิกส์ คุณภาพสูง จากประเทศสหรัฐอเมริกา