ฟรี!! สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Process Instruments Calibration Workshop”

Process Instruments Calibration Workshop

ดาวน์โหลด จดหมายเชิญและรายละเอียด (198.55 KB)
สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561
เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

รับจำนวน 30 ท่าน เพื่อความเหมาะสมในการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

*ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน
** ขอสงวนสิทธิรับไม่เกิน 2 ท่าน/องค์กร และรับจำนวนจำกัด

คุณสมบัติผู้ฝึกอบรม
ผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดคุมกระบวนการสอบเทียบชนิดต่างๆ เช่น ช่าง หรือวิศวกรสอบเทียบ

เนื่องจากเครื่องมือวัดและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมต้องมีคุณภาพการวัดที่เที่ยงตรงได้มาตรฐาน จึงจะสามารถทำให้โรงงานผลิตสินค้าได้ดีมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดคุมเหล่านี้จึงเป็นการประกันคุณภาพวิธีหนึ่ง

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือสอบเทียบมาตรฐานชนิดต่าง ๆ ของ Fluke, USA ในประเทศไทย ให้ความสำคัญในการมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสอบเทียบฯ ที่ถูกต้อง การปรับ Zero-Span การทำ Scaling ฯลฯ รวมทั้งการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือ Fluke Calibrators ชนิดต่าง ๆ ในการทำงานให้สะดวกรวดเร็วและแม่นยำ ที่มีให้เลือกให้เหมาะสมกับงานและความต้องการ

หัวข้อการบรรยาย

ช่วงเช้า 9.00 น. – 12.00 น.

  • ความสำคัญและหลักการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดคุม
  • ชนิดและหน้าที่ของอุปกรณ์ในลูปการวัดคุมกระบวนการ (Process Control Loops Devices), สัญญาณมาตรฐานที่ใช้
  • หลักการทำงานของเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความดัน และวิธีการสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration)

ช่วงบ่าย 13.00 น. – 16.30 น.

  • Smart Transmitter แบบ HART Protocal, และแบบมาตรฐานปกติ
  • เทคนิคการใช้งาน Fluke Process Calibrators รุ่นต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  • ปฎิบัติการสอบเทียบฯ เครื่องมือวัด เช่น RTD, TC, Pressure Switch+Gauge, Transmitter, Controller ด้วย Fluke Process Calibrators รุ่นต่าง ๆ

วิทยากร โดยทีมวิศวกร บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

  1. คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์ : ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและมาตรวิทยา
  2. คุณพลธร ตันติมันตาภรณ์ : ผู้จัดการแผนกเครื่องมือวัดและสอบเทียบทางอุตสาหกรรม
  3. คุณเอกพงษ์ แย้มอดุลย์ : ผู้จัดการแผนก Calibration Product
  4. ผู้ช่วยวิทยากรภาคปฏิบัติอีก 2 ท่าน