ทำความรู้จักกับฟังก์ชั่น EF ใน DMM Metrel

EF (Electric Field) เป็นการส่งเสียงเตือนพร้อมกับหน้าจอแสดงกราฟแท่งความแรงของศักดาไฟฟ้าที่มีอยู่ใน DMM ของ Metrel บางรุ่นที่ออกแบบสำหรับการวัดไฟฟ้ากำลัง คล้ายกับการใช้ไขควงวัดไฟตรวจว่าสายไฟหรือเปลือกโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวใดมีไฟรั่วหรือไม่ ดังนั้น หากเราใช้งาน DMM ที่มีฟังก์ชันนี้อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะพกไขควงวัดไฟ หรือด้าม Voltage Alarm ใดๆ อีก

EF มี 2 โหมด คือ แบบไม่สัมผัส และแบบสัมผัส

แบบไม่สัมผัส
ในโหมดนี้ ส่วนบนของมิเตอร์ใกล้จอแสดงผลจะมีการฝังสายอากาศไว้สำหรับรับสนามไฟฟ้า และที่จอแสดงผลจะแสดงสัญลักษณ์ EF ครู่หนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นแท่งกราฟแนวนอนแทนดังในรูป เมื่อนำส่วนบนของมิเตอร์เข้าใกล้สายไฟหรือเปลือกโลหะที่มีไฟฟ้ารั่ว DMM จะส่งเสียงเตือนและกราฟแท่งจะขึ้นสูง เมื่อออกห่างเครื่องก็จะหยุดร้องและกราฟเลื่อนลงต่ำ เราสามารถใช้ตรวจสายไฟว่าเส้นไหนมีไฟหรือไม่ได้ด้วยโหมดนี้ แต่ถ้าเป็นสายไฟคู่ที่อยู่ใกล้กันมากจะแยกไม่ออก ต้องเปลี่ยนไปใช้แบบสัมผัส

Non-Contact EF-Detection
ฟังก์ชัน EF (Electric Field) แบบไม่สัมผัส

แบบสัมผัส
ในโหมดนี้เราเสียบสายวัดสีแดงเพียง 1 เส้นเข้าที่ขั้ววัดโวลต์ จากนั้นนำปลายสายวัดเข้าใกล้หรือแตะส่วนที่ต้องการตรวจได้เลย กรณีนี้เครื่องจะแยกสายไฟคู่ได้ว่าฝั่งไหนมีไฟ

Probe-Contact EF-Detection
ฟังก์ชัน EF (Electric Field) แบบไม่สัมผัส

มิเตอร์ของ METREL รุ่นที่มี EF มีดังนี้

  • รุ่น MD 9050 ราคา 11,700.-
  • รุ่น MD 9016 ราคา 6,300.-
  • รุ่น MD 9010 ราคา 2,900.-

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อตัวแทนจำหน่าย METREL ในพื้นที่ของท่าน
หรือที่ เมเชอร์โทรนิกซ์ โทร 02-514-1000