ชุดเครื่องมือประจำตัวช่าง สำหรับซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและมอเตอร์ และงานด้านประหยัดพลังงาน

Metrel Machine Healthy Tools
ดาวน์โหลด Metrel Machine Healthy Tools (pdf 1.5 MB)

ชุดเครื่องมือประจำตัวช่าง สำหรับซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและมอเตอร์ และงานด้านประหยัดพลังงาน

  • ชุดเครื่องมือราคาสุดคุ้ม
  • ชุดเครื่องมือแบบ Hand Held พกพาสะดวก สำหรับงานภาคสนาม
  • คลอบคุมงานซ่อมบำรุงสำหรับช่างไฟฟ้า
  • ตรวจวัดระดับแรงดัน กระแสไฟฟ้า ของมอเตอร์ หรือโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
  • ตรวจวัดระดับการใช้พลังงานของตัวมอเตอร์หรือโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ
  • ทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่อาจเกิดจากกระแสไฟฟ้ารั่วไหลเพื่องานด้านความปลอดภัย

ประกอบด้วย

  • ชุดเครื่องมือสำหรับตรวจวัด VSD Motor tools measurement
  • ชุดเครื่องมือสำหรับตรวจวัดความต่อเนื่องและค่าความเป็นฉนวน
  • ชุดเครื่องมือตรวจวัดประสิทธิภาพซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ PQ + Vibration + Speed + Torque + Ti