ขอเรียนเชิญสัมมนา "การตรวจวัดสภาพระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรเพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย"ดาวน์โหลด จดหมายเชิญและรายละเอียด (515.33 KB)

สนใจอบรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่ หรือ
อีเมล์ : คุณเอก kasemsan@mtkshop.com, คุณเปิ้ล Nantana@mtkshop.com, info@mtkshop.com
Fax: 02-944-7255, 02-9447859

การจัดสัมมนานี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมคำชุมภู ชั้น 5 ณ โรงแรมลำพูล วิลล์ (LAMPHUN WILL HOTEL) จังหวัดลำพูน
ในวันพฤที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น. – 16.00 น.
* รับจำนวนผู้เข้าร่วม 50 ท่าน และการสัมมนาครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

หัวข้อสัมมนา

  1. ปัญหา Power Quality ที่ไม่ดีส่งผลต่อการสิ้นเปลืองพลังงาน เสถียรภาพในการทำงานและอันตรายทางไฟฟ้าอย่างไรและตรวจวัดอย่างไร
  2. การเลือกใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนในการบำรุงคาดการณ์
  3. การประยุกต์ใช้เทคนิค Vibration และ Ultrasound สำหรับการวางแผนซ่อมบำรุง