กิจกรรม การประกวด "คุณคู่ FLUKE"

61-08-31_PRO-115-1ace2.jpg
สนใจกิจกรรม ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

FLUKE ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด มาเป็นระยะเวลา 37 ปี เป็นที่รู้จักของบรรดาวิศวกรและช่างทั้งประเทศเป็นอย่างดี จากเรื่องคุณสมบัติของเครื่องมือที่มีความทนทาน แม่นยำ และปลอดภัย ซึ่งช่วยการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาในงานวิศวกรรมให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

“เพื่อเป็นการตอบแทนและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆช่างและวิศวกรใช้ประโยชน์สูงสุด จึงจัดประกวดภาพถ่ายคุณกับ FLUKE พร้อมอธิบายการใช้งานและประโยชน์ที่ได้รับหรือความประทับใจ มาพร้อมกับภาพ ภายใต้ Concept”

  1. มาเป็นหมู่ : ภาพคุณและเพื่อนๆคู่กับ FLUKE รุ่นใดก็ได้
  2. มาเดี่ยว : ภาพคุณคู่กับ FLUKE รุ่นใดก็ได้

วิธีการ : อัพโหลดภาพถ่ายขนาดไม่เกิน 800 kB ในรูปแบบ .jpg พร้อมกรอกคำบรรยาย
การพิจารณา : สิทธิ์ขาดอยู่ที่คณะกรรมการโดยพิจารณาจากภาพและคำบรรยาย
ระยะเวลา : ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2561
ของรางวัล :

  1. Digital Multimeter Fluke 115 มูลค่า 8,250 บาท 1 รางวัล
  2. Volt Alert Fluke 1AC-E2-II มูลค่า 1,400 บาท 3 รางวัล

* สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าสินค้า