การอบรมสัมมนาวิชาการ โดยวิทยาการผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ได้จัดอบรมสัมนาในหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยได้รับความสนใจมีผู้เข้าอบรมเต็มจนต้องจัดเพิ่มเสมอ และตั้งแต่เริ่มต้นปี 2558 เป็นต้นมา เราได้จัดสัมมนาไปแล้วมากกว่า 10 ครั้ง และยังคงมีโปรแกรมจัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี ท่านสามารถติดตามหัวข้อใหม่เพิ่มเติม ได้ที่ หัวข้ออบรมสัมนา ในเวบไซต์ของเราได้ นี่คือตัวอย่างหัวที่จัดล่าสุดที่ผ่านมา

โรงแรมเอวาน่า โรงแรมเอวาน่า โรงแรมเอวาน่า
วันที่ 8 เมษายน 2558
หัวข้อ “การวัดและทดสอบระบบไฟฟ้าเพื่อการแก้ปัญหาและความปลอดภัย”
ร่วมกับ บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ กทม. ส่วนกลาง และปทุมธานี, บางนา, กิ่งแก้ว, สุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ
ณ ห้องแกรนด์ดาวิด โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ

ราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏสวนสุนันทา ราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 19 มีนาคม 2558
หัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมฯ"
ภายใต้โครงการบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ณ ห้องหิรัญญิกา โรงแรมวังสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

โรงแรมเซ็น โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร
วันที่ 18 มีนาคม 2558
หัวข้อ “การวัดและทดสอบระบบไฟฟ้าเพื่อการแก้ปัญหาและความปลอดภัย”
ร่วมกับ บริษัท อุลตร้า เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ราขบุรี, เพชรบุรี และ อยุธยา, สระบุรี, ปราจีนบุรี
ณ ห้องโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 12 มีนาคม 2558
หัวข้อ “เครื่องมือวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรม"
ร่วมกับ บริษัท เอ็ม.ที.เค. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ ภาคเหนือ, ลำพูน, เชียงใหม่
ณ ห้องประชุมภูเก็ต & ห้องประชุมลีลาวดี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อุทยานการเรียนรู้ ม.ธรรมศาสตร์ พัทยา อุทยานการเรียนรู้ ม.ธรรมศาสตร์ พัทยา อุทยานการเรียนรู้ ม.ธรรมศาสตร์ พัทยา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
หัวข้อ “การวัดและทดสอบระบบไฟฟ้าเพื่อการแก้ปัญหาและความปลอดภัย”
ร่วมกับ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายพื้นที่ ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา
ณ อุทยานการเรียนรู้ ม.ธรรมศาสตร์ พัทยา

ห้องสัมมนา ชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ ห้องสัมมนา ชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ ห้องสัมมนา ชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
หัวข้อ “การวัดและทดสอบระบบไฟฟ้าเพื่อการแก้ปัญหาและความปลอดภัย”
จัดโดย เมเชอร์โทรนิกซ์ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด กรุงเทพฯ